Category Archives: Newyddion

Eisteddfod yr Urdd 2019: canlyniadau lleol / local results

Dyma’r canlyniadau terfynol o’r Pafiliwn yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2019 ym Mae Caerdydd – gyda’r acen ar gystadleuwyr lleol o Ynys Môn a Gwynedd. Llongyarchiadau i pawb o’r Gogledd Orllewin sydd wedi cystadlu. Here are the final results from the Pavilion at the 2019 Urdd National Eisteddfod in Cardiff Bay, involving competitors from Anglesey […]

Mwy / More

Eisteddfod yr Urdd 2019: Canlyniadau Gwaith Cartref

Mae Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2019 yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ym Mae Caerdydd. Drwy gydol wythnos yr ŵyl, byddwn yn darparu gwasanaeth canlyniadau gyda’r acen ar gystadleuwyr lleol o Ynys Môn a’r ardaloedd Eryri a Meirionnydd. Dyma olwg ar ganlyniadau lleol o’r cystadlaethau gwaith cartref cenedlaethol… The 2019 Urdd National Eisteddfod is […]

Mwy / More

Eisteddfod yr Urdd 2019: Canlyniadau CDT

Mae Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2019 yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ym Mae Caerdydd. Drwy gydol wythnos yr ŵyl, byddwn yn darparu gwasanaeth canlyniadau gyda’r acen ar gystadleuwyr lleol o Ynys Môn a’r ardaloedd Eryri a Meirionnydd. Dyma olwg ar ganlyniadau lleol o’r cystadlaethau CDT cenedlaethol… The 2019 Urdd National Eisteddfod is taking […]

Mwy / More

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice