Category Archives: Newyddion

Trydanwr yn cyfaddef camddefnyddio logos

Mae trydanwr o Benysarn wedi cyfaddefodd camddefnyddio logos achrediad. Plediodd Alan Phillips, sy’n masnachu fel ‘Alan Phillips Approved Electrical Contractor’, yn euog o ddau gyhuddiad o ‘fasnachu annheg’. Yn dilyn cwyn a dderbyniwyd gan yr Adain Safonau Masnach ym mis Chwefror 2017, darganfuwyd bod Mr Phillips yn defnyddio logo Trustmark ar waith papur, cerbydau a

Read More

Canlyniadau chwaraeon lleol: 14.03.2018

PÊL DROED Cynghrair Huws Gray Porthmadog 5-2 Hotspur Caergybi (Porthmadog: Sion Bradley 28’/73’/78′, Joe Chaplin 38′ – Caergybi: Jamie McDaid 40′ (cic smotyn), Ale Boss 44′) Cynghrair Lock Stock Adran Gyntaf Conwy 2-2 Llanrug (Llanrug: Alan Mark Owen 40′, Aaron Hughes 44′) Tref Llangefni 4-0 Mynydd Llandegai (Llangefni: Gavin Sharpe 22′, Matthew Jones 38’/62′, Cameron

Read More

Gwobr Aur y Dug i Lowri

Mae blynyddoedd o waith caled ac ymroddiad wedi talu ar ei ganfed i ferch o Langefni wrth iddi gasglu ei Gwobr Dug Caeredin Aur. Bu’n daith fythgofiadwy i Lowri Turner, 20, o Langefni, ers iddi ddechrau gweithio tuag at ennill y wobr bwysig gyda Gwasanaeth Ieuenctid Cyngor Sir Ynys Môn yn 2011. Bu’n mynychu cyfarfodydd wythnosol

Read More

Cyfarwyddwr newydd i M-SParc

Mae Parc Gwyddoniaeth Menai wedi penodi cyfarwyddwr newydd. Bydd Pryderi ap Rhisiart yn dechrau fel Rheolwr Gyfarwyddwr M-SParc ar 1af Mai, yn dilyn ymddeoliad Ieuan Wyn Jones. Bydd cyn-arweinydd Plaid Cymru yn parhau ar y bwrdd cyfarwyddwyr. Mae Mr. ap Rhisiart, o Ben Llyn, wedi bod yn gweithio fel rheolwr y proseict ar gyfer chanolfan £20 milliwn newydd ger Gaerwen

Read More

Storm Emma: glanhau traeth yn dwysáu

Wythnos i heddiw yn dilyn Storm Emma, mae’r geithwyr Cyngor Ynys Môn yn cynyddu ei ymdrechion i lanhau traethau lleoli wedi eu gorchuddio gyda pholystyren. Mae’r cyngor wedi gofyn i’w gontractwr gwastraff ac ailgylchu, Biffa, i lanhau’r traethau wedi’u heffeithio ac wedi derbyn cefnogaeth arbenigol i gynnal arolygon o draethau. Yn dilyn cadarnhad ar dydd Mercher, fod

Read More

Diwrnod pleidleisio yn isetholiadau Biwmares

Mae’r pleidleisio wedi dechrau mewn tair isetholiad ar gyfer Cyngor Tref Biwmares. Mae ‘na wyth sedd wag ar y cyngor mewn tair ward y dref – mae cyfanswm o 17 ymgeisydd yn sefyll: Biwmares – Orllewinol: 9 ymgeisydd am 5 sedd Biwmares – Ddwyreiniol: 4 ymgeisydd am 2 sedd Biwmares – Ganolog: 2 ymgeisydd ar gyfer 1 sedd Bydd pleidleisio yn parhau yng Nghanolfan Gymunedol David

Read More

Gweithiwr bwyty ar goll o Fangor

Mae’r chwiliad yn parhau i ddyn ar goll o Bangor. Mae James Norman yn gweithio yn y gegin yn bwyty pizza Dylan ym Mhorthaethwy. Fe’i gwelwyd ddiwethaf yn y ddinas am 12.30 ar brynhawn dydd Gwener. Mae’r heddlu wedi disgrifio James fel 5’11” taldra ac yn main. Roedd yn gwisgo côt glas Mountain Warehouse gyda zip gwyrdd

Read More

Cefnogaeth wleidyddol i Dim Plastig Môn

Mae ymgyrch i sicrhau ‘Statws Dim Plastig’ ar gyfer Ynys Môn wedi ennill cefnogaeth gan wleidyddion. Cefnogwyd cynnig yn unfrydol gan Cyngor Sir Ynys Môn ar dydd Mercher. Bydd yr awdurdod lleol rŵan yn gweithio tuag at leihau’r defnydd o blastig untro yn ei holl safleoedd ac ysgolion ac i hyrwyddo mentrau dim plastig ac annog busnesau lleol i

Read More

Wythnos i fynd tan is-etholiadau Biwmares

Bydd tair isetholiad yn diwgydd yr wythnos nesaf am wyth sedd wag ar Gyngor Tref Biwmares. Mae’r pleidleisiau’n dilyn y ymddiswyddiadau o fwy na hanner aelodau’r cyngor ym mis Rhagfyr. Roedd rhes honedig yn ymwneud â honiadau o dorri iechyd a diogelwch ac ymddygiad clerc y dref. Bydd y cyn gynghorwyr – gan gynnwys y cyn-faer, Frank Carr –

Read More

Canlyniadau chwaraeon lleol: 22.02.2018 – 24.02.2018

PÊL DROED Uwch Gynghrair Cymru JD Cynhadledd Bencampwriaeth Derwyddon Cefn 0-2 Dinas Bangor (Bangor: Steven Hewitt 44′, 45′ + 2 cic smotyn) Cynghrair Huws Gray Tref Caernarfon 2-0 Cegidfa (Caernarfon: Darren Thomas 31′, Danny Brookwell 65′) Hotspur Caergybi 2-3 Penrhyncoch (Hotspur Caergybi: Cledan Davies gôl ei hun 4′, John Littlemore 42′ – cerdyn coch Dan McGuiness) Ail

Read More