Category Archives: Newyddion

Bachgen ar goll o Ynys Môn

Mae’r heddlu’n chwilio am fachgen 14 oed ar goll o Ynys Môn. Fe welwyd Levi Neil ddiwethaf am 10pm ar nos Fawrth (16 Ionawr). Credir ei fod wedi teithio i ardal Blackpool yn Swydd Gaerhirfryn. Nid oes unrhyw fanylion pellach wedi’u rhyddhau – os ydych wedi ei weld neu’n gwybod ble mae o galwch Heddlu Gogledd Cymru

Read More

AHNE Môn eisiau gwirfoddolwyr

Mae’r chwiliad wedi cychwyn am ragor o wirfoddolwyr i wella rhinweddau arbennig tirwedd eithriadol Ynys Môn. Mae Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) yr Ynys yn adnabyddus fel un o’r tirweddau mwyaf amrywiol, prydferth ac arbennig ym Mhrydain. Dynodiad arfordirol ydyw ran fwyaf sy’n gorchuddio’r rhan fwyaf o 201 cilometr (125 milltir) o arfordir a thraean

Read More

Canlyniadau chwaraeon lleol: 30.12.2017

PÊL DROED Uwch Gynghrair Cymru JD Tref Y Bala 1-0 Tref Prestatyn (Chris Venbales 90′) Cynghrair Huws Gray Hotspur Caergybi 1-1 Tref Caernarfon (Caergybi – Mel McGuinness 68′, Caernarfon – Nathan Craig 88′) Porthmadog 7-0 Cyffordd Llandudno (Julian Williams 3, Ifan Emlyn, Gareth Jones Evans, Sion Bradley, gol ei hun) Cynghrair Lock Stock Adran Gyntaf

Read More

Canlyniadau chwaraeon lleol: 23.12.2017

PÊL DROED Uwch Gynghrair Cymru JD Tref Caerfyrddin 0-0 Dinas Bangor Cynghrair Huws Gray Cyffordd Llandudno 0-1 Hotspur Caergybi (Mel McGuinness 78′) RYGBI Uwch Gynghrair Principality – Gorllewin Pen-y-bont 10-27 RGC Gemau Gŵyl San Steffan Uwch Gynghrair Cymru JD Llandudno v Dinas Bangor (2.30 cic gyntaf, Parc Maesdu) Cynghrair Huws Gray Tref Caernarfon v Porthmadog (2.30

Read More

Canlyniadau chwaraeon lleol: 16.12.2017

PÊL DROED Uwch Gynghrair Cymru JD Derwyddon Cefn 0-2 Bangor (Dean Rittenberg 7′, Luke Wall 83′) Cynghrair Huws Gray Tref Caernarfon 5-0 Penrhyncoch (Clive Williams 7′, Nathan Craig 67′ cic smotyn, Jamie Breese 76′, Gareth Evans 86′, Ryan Williams 87′) Gresfordd 1-1 Porthmadog (Porthmadog – Julian Williams 20′) Tref Rhuthun O-O Hotspur Caergybi Cynghrair Lock Stock Adran Gyntaf

Read More

Tynnu cwpanau Cynghrair Lock Stock

CWPAN SIALENS MAWDDACH Rownd gyntaf – gemau i fod yn chwarae ar Dydd Sadwrn 20 Ionawr (oni nodir) Tref Amlwch v Llanrug Blaenau Ffestiniog v Llanrwst Bwrdeistref Conwy v Chwaraeon Mochdre (Nos Wener 19 Ionawr) Glan Conwy v Dyffryn Nantlle Llanberis v Bae Trearddur Llandudno Albion v Bae Cemaes (Dydd Sadwrn 13 Ionawr) Llannefydd v Penrhyndeudraeth (Dydd Sadwrn 13 Ionawr) Llannerchymedd v

Read More

Asiant heb drwydded yn euog

Mae’r awdurdod trwyddedu sengl ar gyfer Rhentu Doeth Cymru, Cyngor Caerdydd yn annog yr holl landlordiaid ac asiantau nad ydynt yn cydymffurfio i wneud eu hunain yn hysbys nawr er mwyn osgoi camau gweithredu. Mae’r rhybudd yn dod wrth i asiant o Wynedd fod y diweddaraf i gael ei erlyn yn Llys Ynadon Caerdydd heddiw

Read More

Gohiriadau pêl-droed a rygbi Sadwrn

Mae nifer o gemau chwaraeon lleol ar dydd Sadwrn wedi cael ei ohirio oherwydd yr tywydd gwlyb a’r rhagolygon am fwy o amodau anffafriol dros y penwythnos. PÊL DROED Uwch Gynghrair Cymru JD Y Bala v Y Seintiau Newydd Cynghrair Huws Gray Caersws v Caernarfon Porthmadog v Y Fflint Cynghrair Lock Stock Adran Gyntaf Llanberis v Mynydd Llandegai

Read More

Arestiad cyffuriau arall yng Nghaergybi

Cafodd ymgyrch Heddlu Gogledd Cymru i fynd ar drywydd y rhai hynny sy’n meddu a chyflenwi cyffuriau rheoledig lwyddiant eto’r ar bore dydd Gwener (8 Rhagfyr). Gweithredodd heddlu lleol warant chwilio Deddf Camddefnyddio Cyffuriau ar Ffordd Holborn, Caergybi. Atafaelodd swyddogion nifer fawr o beth a gredir i fod yn gyffuriau rheoledig dosbarth B ac offer perthnasol. Arestiwyd

Read More