Category Archives: Newyddion

Gwarant i arestio ddyn o Gaergybi

Mae’r heddlu yn chwilio am ddyn o Gaergybi ar ôl iddo fethu ag ymddangos gerbron y llys. Mae Lee Clayton (31) wedi cael ei gyhuddo o fwrgleriaeth a throseddau cyffuriau a gyrru. Mae’r llys wedi cyflwyno gwarant i arestio. Os oes gennych unrhyw wybodaeth am ei le, ffoniwch Heddlu Gogledd Cymru ar 101 neu cysylltwch gyda’r ystafell reoli drwy’r sgwrs

Read More

Pleidleisio is-etholiadau yn dechrau

Mae’r pleidleisio wedi dechrau mewn dau is-etholiad lleol ar Ynys Môn. Mae dau ymgeisydd yn sefyll yn ward Parc a Mynydd ar Cyngor Tref Caergybi. Mae dau ymgeisydd arall yn sefyll â sedd gwledig ar Cyngor Tref Amlwch. Mae’r gorsafoedd pleidleisio yn Neuadd Gymunedol Llaingoch ac Neuadd Goffa Amlwch ar agor tan 10yh heno. Mae disgwyl i ganlyniadau

Read More

Gwyl Gottwood ‘bron heb ddigwyddiad’

Mae’r heddlu wedi canmol dadlenwyr ar ôl gwyl Gottwood yn Llanfaethlu. Roedd swyddogion wedi rhybuddio ymwelwyr rhag cymryd sylweddau cyn y digwyddiad cerddoriaeth electronig pedwar diwrnod a gynhaliwyd ar dir ystâd Carreglwyd. Yn ôl Prif Arolygydd Ynys Môn, Mark Armstrong, rhoddwyd symiau bach o ketamine a MDMA i finiau amnest cyffuriau. Roedd pryderon ar ôl

Read More

Dwyn meddyginiaeth yn Benllech

Mae’r heddlu’n chwilio am ladron sy’n dwyn sach cerdded gyda meddyginiaeth yn Benllech. Rhyw dro rhwng dydd Sadwrn 2 Mehefin am dydd Llun 4 Mehefin torrodd lladron i mewn i gar Vauxhall Corsa arian. Mae’r bag wedi’i gynnwys morffin i’w lyncu, tabledi Pregablin a meddyginiaeth Rivaroxaban. Gallai’r feddyginiaeth fod yn beryglus iawn os y’i cymerwyd

Read More

Rhybudd newydd am sylweddau anghyfreithlon

Mae swyddogion gan yr heddlu ac iechyd wedi rybuddio pobl ifanc yn erbyn defnyddio sylweddau mewn digwyddiadau mawr yng Ngogledd Cymru dros yr haf. Mae’r rhybudd gan Heddlu Gogledd Cymru a bwrdd iechyd Betsi Cadwaladr yn cyd-fynd ag ŵyl gerddoriaeth electronig yn Llanfaethlu, ger Caergybi. Mae’r Prif Arolygydd Ynys Môn, Mark Armstrong, yn goruchwylio gweithrediad

Read More

Byrgleriaeth arall yn bwyty Indiaidd

Mae’r heddlu’n ymchwilio i fyrgleriaeth mewn bwyty Indiaidd ger Caernarfon. Cafodd arian ei ddwyn o Sopna ym Mhontrug yn ystod y fyrgleriaeth rywbryd rhwng 2yb a 8yb ar bore Llun (4 Mehefin). Roedd y bwyty wedi’i ddifrodi’n wael. Dyma’r pedwerydd tro y mae’r bwyty wedi cael ei dargedu gan ladron mewn cymaint o flynyddoedd, yn ôl y

Read More

Byrgleriaethau yn ystad ddiwydiannol y Bala

Mae’r heddlu’n ymchwilio i dair byrgleriaeth ar ystad ddiwydiannol Y Bala. Cafodd nifer o beiriannau pŵer a thanwydd eu dwyn o eiddo masnachol ar yr ystâd rhwng 9.30yh a 11yh nos Iau diwethaf (31 Mai). Mae’r byrgleriaethau wedi ysgogi atgoffa gan dditectifs i amddiffyn eu heiddo gan droseddwyr. Dywedodd Rhingyll Liam Williams yng Ngorsaf Heddlu Porthmadog:

Read More

Gŵyl Cefni 2018: byddwch yn barod!

Mae Gŵyl Cefni yn barod i ddathlu penblwydd arbennig. Bydd gwyl flynyddol Llangefni yn dathlu 18 mlynedd gyda thri diwrnod o gerddoriaeth byw, adloniant a gweithgareddau. Bydd y Gig Fawr ym Maes Parcio’r Bull yn cynnwys Celt, Fleur de Lys a Omaloma fel rhan o lein-yp llawn gyda Tagardr, Bwncath, Hogia Llanbobman, Bwncath, Welsh Whisperer, Alejandro

Read More

Chwiliwch am gwpl ar ôl damwain beic

Mae’r heddlu’n chwilio am gwpl a helpodd seiclwr yn dilyn damwain ger Aberffraw. Mae dyn 66 oed mewn cyflwr difrifol yn yr ysbyty yn dilyn gwrthdrawiad un-gerbyd ar ffordd ddi-ddosbarth i Hermon ychydig cyn 12.45yp ddydd Mercher diwethaf (23 Mai). Cafodd y gyrrwr ei gludo i Ysbyty Gwynedd ym Mangor gan ambiwlans. Mae’r cwpl yn eu chwedegau ac yn

Read More