Category Archives: Cymraeg

Apêl newydd wedi gwrthdrawiad ger Bontddu

Mae’r heddlu yn adnewyddu eu hapêl am dystion yn dilyn gwrthdrawiad difrifol yn ne Gwynedd fis diwethaf. Digwyddodd y gwrthdrawiad tua 12.40yb ar bore dydd Llun (5 Awst) pan adawodd Toyota Corolla’r ffordd a tharo coeden ar yr A496 ger Bontddu. Aethpwyd â’r teithiwr i Ysbyty Bronglais yn Aberystwyth gydag anafiadau difrifol ac arestiwyd y gyrrwr mewn cysylltiad […]

Mwy / More

Wythnos amnest cyllell yn cychwyn

Mae heddlu wedi lawnsio wythnos amnest cyllell yn y Gogledd Orllewin. Bydd yr heddlu yn cymryd rhan yn Ymgyrch Sceptre, lle bydd pobl yn gallu ildio eu cyllyll mewn modd diogel mewn biniau arbennig yng ngorsafoedd heddlu Bangor, Caernarfon a Chaergybi. Fel rhan o’r ymgyrch, sy’n cael ei gefnogi gan y Swyddfa Gartref, bydd tai […]

Mwy / More

Canlyniadau Ecstra: 15.09.2019

PÊL DROED Rownd gyntaf Cwpan Merched Cymru Llanberis 2-6 Cei Connah Llanberis: Ffion Roberts, Charley Davies Bydd Cei Connah yn chwarae Pwllheli yn yr ail rownd Cynghrair Merched y Gogledd Adran Gyntaf Bethel v Bethesda – gêm wedi’i ganslo Mae Bethesda wedi tynnu allan o’r gynghrair Ail Adran Tref Caernarfon 1-7 N.F.A. Caernarfon: Lisa Jones […]

Mwy / More

Canlyniadau chwaraeon lleol: 11.09.2019 – 14.09.2019

PÊL DROED Uwch Gynghrair Cymru JD Tref Caernarfon 3-2 Penybont Caernarfon: Leo Smith 2′, Jamie Breese 17′, Jamie Crowther 90′ Cynghrair Cymru Gogledd JD Llandudno 4-1 Porthmadog Porthmadog: Josh Banks 51′ Tref Llangefni 0-1 Dinas Bangor Bangor: Francesco Serafino 13′ Ail rownd Tlws Amatur CBDC – Gogledd Orllewin Tref Amlwch 5-6 Llandudno Athletau Amlwch: Ryan […]

Mwy / More

Gogledd yr Ynys: cyngor i benderfynu ar gynllun gweithredu

Bydd cynghorwyr yn pleidleisio ar gynllun economaidd ar gyfer Gogledd Ynys Môn yr wythnos nesaf. Mae swyddogion datblygiad economaidd wedi llunio cynllun gweithredu mewn ymateb i’r ergydion economaidd sylweddol eleni. Mae’r ardal wedi cael ei tharo’n ddifrifol gan y penderfyniad i atal Wylfa Newydd a chau ffatri blastig REHAU yn Amlwch. Mae’r cynllun adfwyio newydd […]

Mwy / More

Canlyniadau Ecstra: 06.09.2019 – 08.09.2019

PÊL DROED Cynghrair Merched y Gogledd Adran Gyntaf Bethesda 1-18 Y Rhyl Bethesda: Shannon Jade-Jones Ail Adran NFA 0-9 Tref Amlwch Amlwch: Catrin Evans 34’/42′, Ffion Owen 37’/76’/90′, Cerys Gadd 57′, Lexi Crawley 61’/65’/70′ Llanberis 5-3 Tref Caernarfon Llanberis: Sioned Phillips 20’/67′, Diana Roberts 25′, Charley Davies 50′, Nia Owen 65′ – Caernarfon: Jordan Roberts […]

Mwy / More

Canlyniadau chwaraeon lleol: 07.09.2019

PÊL DROED Uwch Gynghrair Cymru JD Tref y Barri 0-0 Tref Caernarfon Cynghrair Cymru Gogledd JD Tref Y Fflint 3-1 Porthmadog Porthmadog: Jay Gibbs 45′ Tref Llangefni 2-2 Tref Bwcle Llangefni: Iwan Jones 10′, Matthew Jones 63′ Cynghrair Undebol Lock Stock Adran Gyntaf Maes-glas 2-3 Hotspur Caergybi Hotspur Caergybi: Chris Jones 14′, Dewi Thomas 55′, […]

Mwy / More

Canlyniadau pêl-droed lleol: 31.08.2019

Cynghrair Cymru Gogledd JD Conwy 4-0 Tref Llangefni Porthmadog 0-1 Dinas Bangor Bangor: Emmanuel Agyemang 33′ Rownd ragbrofol gyntaf Cwpan Cymru JD – Gogledd Orllewin Aberffraw 3-1 Cyffordd Llandudno Aberffraw: Aaron Jones 32′, Daniel Morris 80′, Craig Owen 90′ Abermule 0-1 Y Bermo a’r Dyffryn Y Bermo: Andrew Papirnyk 85′ cic smotyn Tref Amlwch 3-5 […]

Mwy / More

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice