Category Archives: News

Wythnos amnest cyllell yn cychwyn

Mae heddlu wedi lawnsio wythnos amnest cyllell yn y Gogledd Orllewin. Bydd yr heddlu yn cymryd rhan yn Ymgyrch Sceptre, lle bydd pobl yn gallu ildio eu cyllyll mewn modd diogel mewn biniau arbennig yng ngorsafoedd heddlu Bangor, Caernarfon a Chaergybi. Fel rhan o’r ymgyrch, sy’n cael ei gefnogi gan y Swyddfa Gartref, bydd tai […]

Mwy / More

Eisteddfod yr Urdd 2019: canlyniadau lleol / local results

Dyma’r canlyniadau terfynol o’r Pafiliwn yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2019 ym Mae Caerdydd – gyda’r acen ar gystadleuwyr lleol o Ynys Môn a Gwynedd. Llongyarchiadau i pawb o’r Gogledd Orllewin sydd wedi cystadlu. Here are the final results from the Pavilion at the 2019 Urdd National Eisteddfod in Cardiff Bay, involving competitors from Anglesey […]

Mwy / More

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice