Category Archives: English

Eisteddfod yr Urdd 2019: canlyniadau lleol / local results

Dyma’r canlyniadau terfynol o’r Pafiliwn yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2019 ym Mae Caerdydd – gyda’r acen ar gystadleuwyr lleol o Ynys Môn a Gwynedd. Llongyarchiadau i pawb o’r Gogledd Orllewin sydd wedi cystadlu. Here are the final results from the Pavilion at the 2019 Urdd National Eisteddfod in Cardiff Bay, involving competitors from Anglesey […]

Mwy / More

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice