Carcharu dyn ar ôl gwrthdrawiad yn Llandwrog

Heddlu Gogledd Cymru

Mae dyn o Swydd Gaer wedi’i garcharu ar ôl pledio’n euog i yrru’n beryglus a methu stopio wedi damwain.

Dedfrydwyd James Leach, 29 oed, o Oak Road, Chelford yn Llys y Goron Caernarfon. Fe’i carcharwyd am 16 mis yn dilyn digwyddiad ar yr A499 ddechrau fis Hydref.

Toc ar ôl 5yb ar ddydd Gwener, 5 Hydref, digwyddodd gwrthdrawiad ar yr A499 yn Llandwrog rhwng y gyffordd am draeth Dinas Dinlle ac Allt Goch. Roedd yn cynnwys lori fechan Ford Ranger oren – a oedd yn cael ei gyrru gan Leach, a Volkswagen Caddy.

Dioddefodd gyrrwr y Caddy, dyn lleol 60 oed, anafiadau difrifol ac aethpwyd â nhw i Ysbyty Gwynedd ym Mango gydag ambiwlans.

Gadawodd Leach y fan a’r lle heb wirio ar lesiant y gyrrwr. Fodd bynnag, yn dilyn ymholiadau heddlu helaeth, fe’u harestiwyd yn ddiweddarach mewn parc carafanau ar gyrion Pwllheli.

Dywedodd y Rhingyll Raymond Williams o’r Uned Plismona Ffyrdd: ”Nid oedd gan Leach ddim ystyriaeth i eraill wrth iddo yrru’n beryglus y bore hwnnw. Yn anffodus arweiniodd at ddyn yn cael ei anafu’n ddifrifol. Dim ond trwy lwc nad oedd yn wrthdrawiad traffig ffordd angheuol.”

”Ni arhosodd a disgwyl am y gwasanaethau brys ac ni siaradodd â’r gyrrwr arall na gwneud unrhyw ymgais i wirio’i lesiant. Roedd hynny’n gwbl hunanol ac yn hollol annerbyniol.”

”Rwy’n gobeithio fod dedfryd y llys yn anfon neges glir iawn y bydd unrhyw un a gaiff eu heuogfarnu o droseddau o’r fath yn cael eu hymdrin yn gadarn.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice