Canolfan ymchwil 5G yn agor yn Gaerwen

M-SParc

Mae canolfan ymchwil 5G newydd yn cael ei agor mewn parc gwyddoniaeth yn Gaerwen.

Bydd y Ganolfan Prosesu Arwyddion Digidol (DSP) yn gweithio ar gyflymu band eang, ac yn chwarae rhan hanfodol mewn galluogi 5G.

Yn ôl Parc Gwyddoniaeth Menai, bydd y cyfleuster a allai wneud Cymru yn arweinydd byd-eang yn y dechnoleg a newid sut mae’r rhyngrwyd yn gweithio.

Mae’r ganolfan wedi’i chreu gyda chefnogaeth £4m o arian yr UE a ddarperir gan Lywodraeth Cymru, a fydd yn cylogi dros 20 o ymchwilwyr dros gyfnod oes y prosiect.

Dyweddod Lee Waters AC, dirpwy weinidog yr economi, cyn yr agoriad swyddogol ddydd Iau: ”Gall gwelliannau mewn DSP gyflymu rhwydweithiau, a gwella’n ddramatig y ffordd y mae ffonau symudol a dyfeisiaueraill yn gweithio, gan gynnwys cerbydau ymreolaethol.”

”Mae’n wych gweld yr ymchwil o’r radd flaenaf hon yn digwydd yma ar Ynys Môn, gyda chefnogaeth cyllid yr UE yncyfrannu at ein nodau o Gymru fwy llewyrchus a chyfartal.”

Bydd y ganolfan, yn cael ei rhedeg gan academyddion o Brifysgol Bangor, yn edrych ar ffyrdd o ddefnyddiotechnoleg ffibr presennol yn y rhwydwaith 5G i wella gallu, hyblygrwydd, ymarferoldeb a gwasanaethau.

Caiff cytundebau cydweithredu eu llofnodi gydasefydliadau sy’n fyd-eang eu dylanwad yn yr economi ddigidol fel BT, Fujitsu a Huawei, yn ogystal â chwmnïau blaenllawo Gymru fel TWI, FibreSpeed a Comtek.

Dywedodd Pryderi ap Rhisiart, rheolwr gyfarwyddwr M-SParc: ”Efallai nad dyma’r math o dechnoleg y mae pobl yn disgwyl ei gweld wrth feddwl am Ogledd Orllewin Cymru, a dyna’nunion pam y gwnaethom sefydlu Parc Gwyddoniaeth Menai.”

”Gall gwaith blaengar fel hyn ddeillio oddi yma ac yn wir maehynny’n digwydd. Mae nifer o’n tenantiaid yn datblygu technolegau a chynhyrchion sydd yn gyntaf o’u bath, yn ennillgwobrau, ac yn gweithio gyda phartneriaid rhyngwladol, ac rydym yn credu’n gryf fod gennym y doniau yma.”

Y ganolfan DSP yw’r cyntaf o’i bath yn y DU ac y bwriad yw creu 100 o swyddi sy’n gysylltiedig â’r proseict yn y deng mlynedd nesaf.

Ychwanegodd yr Athro Jianming Tang, arweinydd y project: ”Nod y gwaith ymchwil y byddwn yn ei wneud yw cwrdd â heriau rhwydweithiau symudol 5G trwy chwilio am atebion i wella’r ddarpariaeth lled band, lleihau cyfnodau ymateb a chynyddu dwysedd cysylltiad, a gwneud y rhwydweithiau’n fwyystwyth ac ymaddasol.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice