Author Archives: Gareth Joy

Canlyniadau chwaraeon lleol: 16.06.2018

CRICED Cynghair Criced Gogledd Cymru Uwch Gynghrair Bangor: 133-8 (37 pelawd) – prif sgorwr: David North (66) Llanelwy: 134-1 (28.2 pelawd) Buddugoliaeth i Lanelwy gan naw wiced Porthaethwy: 245-7 (46 pelawd) – prif sgorwr: Dion Holden (47), wicedi: Dion Holden (4 i 18) Hawarden Park: 89 allan (30.3 pelawd) Buddigoliaeth i Borthaethwy gan 156 rhediad Llaneurgain: 171-6 […]

Mwy / More

Gemau cyfeillgar cyn tymor newydd

Mae clybiau pêl-droed lleol yn cyhoeddi eu gemau cyfeillgar cyn yr tymor newydd. Bydd Caernarfon yn wynebu Morecambe dan 23 oed a Portadown (clwb pencampwriaeth Gogledd Iwerddon) wrth i’r paratoadau barhau i ddychwelyd i Uwch Gynghrair Cymru. Mae Bangor wedi trefnu gemau yn erbyn Wrecsam a Bae Colwyn cyn eu tymor cyntaf yng Nghynghrair Huws Gray. Bydd y […]

Mwy / More

Lladrad o fwyty yn Abersoch

Mae’r heddlu’n chwilio am ladron sy’n dwyn ‘swm sylweddol’ o arian o fwyty yn Abersoch. Cafodd yr arian ei ddwyn o saff yn Zinc Bar a Grill ar Lon Pen Cei ychydig cyn 1am ddydd Llun diwethaf (28ain Mai) – daeth staff y bwyty i’r gwaith a darganfod fod yna rhywun wedi torri i mewn […]

Mwy / More

Ymgyrch newydd yn erbyn gwylanod niwsans

Mae ymgyrch newydd wedi’i lansio i geisio atal gwylanod niwsans ar arfordir Gwynedd. Mae Cyngor Gwynedd yn anfon taflenni a phosteri, gan alw ar drigolion ac ymwelwyr i beidio â bwydo’r wylanod, yn enwedig yn nhrefi’r sir. Yng Nghaernarfon, defnyddiwyd adar ysglyfaethus i gadw gwylanod i ffwrdd o’r ganolfan. Mae trigolion lleol hefyd yn cael […]

Mwy / More

Canlyniadau chwaraeon lleol: 30.04.2018 – 01.05.2018

PÊL DROED Cynghrair Lock Stock Adran Gyntaf Mynydd Llandegai 5-3 Llanrwst (Mynydd Llandegai: Andy Barker 35′, Alwyn Roberts 45′, Tomos Williams 47′, Craig Whelan 59′, Iwan Morris 75′) Penrhyndeudraeth 3-0 Llarnug (Penrhyndeudraeth: Huw Quaeck 37′, Meilir Williams 88′, Adam Griffiths (90′) Ail Adran Tref Amlwch 2-0 Llannerchymedd (Amlwch: Tom Wyn 56′, Dewi Thomas 83′) Penmaenmawr […]

Mwy / More

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice