Author Archives: gareth

Damwain Rhosybol: dyn yn yr ysbyty

Mae dyn wedi’i anafu’n ddifrifol mewn damwain yn Rhosybol. Derbyniodd yr heddlu adroddiad am wrthdrawiad yn cynnwys un cerbyd sef Citroen Saxo glas ar y B5111 am jyst cyn 12.50yp ar prynhawn dydd Mercher (18 Gorffennaf). Ymatebodd y gwasanaethau brys ac mae’r gyrrwr wedi’i gludo i Ysbyty Gwynedd gydag anafiadau difrifol. Mae’r ffordd ar gau […]

More / Mwy

Canlyniadau chwaraeon lleol: 13.07.2018 – 14.07.2018

PÊL DROED Canlyniadau gemau cyfeillgar Arriva Bangor 1-3 Waunfawr Bontnewydd 0-10 Tref Llangefni Brickfield Rangers 1-3 Dinas Bangor (nos Wener) Bro Goronwy 3-4 Tref Llanfairfechan Dreigiau Pentraeth 2-6 Caergybi Llanrug 6-2 Tref Caerybi Llanuwchllyn 0-6 Porthmadog Mynydd Tigers 0-9 Y Felinheli Porthmadog Wrth Gefn 3-3 Dyffryn Nantlle Penycae 0-5 Dinas Bangor (Dydd Sadwrn) Pwllheli 3-0 […]

More / Mwy

Gweinidog yn ymweld â phrosiect Wallich

Mae’r Gweinidog Tai wedi ymweld â phrosiect ar Ynys Môn sy’n helpu pobl ddigartref i ddod o hyd i lety. Cyfarfu Rebecca Evans â defnyddwyr y gwasanaeth a’r staff yn y Wallich yn Llangefni, a siarad â nhw am yr proseict Tai yn Gyntaf (Housing First), s’yn darparu llety i’r rheini sydd mewn angen ac […]

More / Mwy

Nwyddau ffug: erlyn gwerthwr cist car

Mae dynes wedi pledio’n euog i werthu dillad a cholur ffug mewn arwerthiant cist car ym Mona. Yn dilyn ymweliad arferol gan swyddogion Safonau Masnach ym mis Rhagfyr y llynedd, gwelwyd fod Bethan Evans yn gwerthu amrywiaeth o ddillad wedi eu brandio yn cynnwys North Face, Adidas, Calvin Klein ac Emporio Armani. Gwelwyd hefyd ei bod […]

More / Mwy

Gŵyl Arall yn Dathlu’r Deg

Dros yr penwythnos, cynhelir degfed Gŵyl Arall, pan gynhelir dros 50 o ddigwyddiadau cerddorol, celfyddydol a llenyddol mewn amrywiol leoliadau o gwmpas hen dref gaerog Caernarfon. Sefydlwyd yr ŵyl gyntaf yn 2009 pan ysbrydolwyd un o’r trefnwyr gan ddigwyddiad tebyg – ‘The Laugharne Weekend’ yn Nhalacharn, Sir Caeryfrddin. Roedd Nici Beech wedi mwynhau gweld sut defnyddiwyd […]

More / Mwy

£25 miliwn i uwchraddio’r A55

Bydd £25 miliwn yn cael ei wario ar waith i uwchraddio’r A55 yn Abergwyngregyn. Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo prosiect i leihau’r risg o lifogydd rhwng cyffyrdd 12 a 13 ac ail-wynebu’r ffordd i leihau sŵn o’r traffig yn dilyn cwynion gan drigolion lleol. Mae’r gwaith yn cynnwys gwella’r system ddraenio er mwyn iddi fedru […]

More / Mwy

Chwilio am ddyn ar goll o Nefyn

Mae’r heddlu yn bryderus am ddiogelwch dyn sydd ar goll o Nefyn. Gwelwyd Arthur Owen Williams (57 oed) ddiwethaf yn ei gartref am 7yb ar bore Mawrth (10 Gorffennaf). Mae lle i gredu ei fod e’n gwisgo trowsus ddu, jiwmper ddu a ac esgidiau du. Roedd yn cario bag llwyd tywyll gyda tasseli pinc. Os oes gennych unrhyw wybodaeth […]

More / Mwy

Glyn Rhonwy: rhybudd i gadw draw

Mae rhybudd arall gan Cyngor Gwynedd i bobl gadw draw o gyn chwarel ger Llanberis. Mae nifer o adroddiadau wedi bod yn y gorffennol am bobl naill ai’n torri neu’n dringo’r ffens chwe throedfedd ddur sy’n amgylchynu Glyn Rhonwy. Yn dilyn y tywydd poeth, mae’r cyngor wedi ailadrodd ei rybudd i beidio â rhoi eu […]

More / Mwy

Cynghrair Lock Stock: rhestr gemau gyntaf 2018-19

Mae rhestr gemau Cynghrair Lock Stock (Cynghrair Undebol y Gogledd) am fis cyntaf y tymor newydd wedi cael ei rhyddau. Bydd Tref Caergybi – pencampwyr Cynghrair Gwynedd – yn dechrau eu tymor cyntaf yn erbyn Llanfairpwll (dan rheolwr newydd) mewn gêm derby Môn ar Dydd Sadwrn 11 Awst. Hefyd ar y diwrnod agoriadol, bydd Bodedern yn ymweld […]

More / Mwy

Eich Ynys, Eich Llais
Your Island, Your Voice