Author Archives: Gareth Joy

Heddlu yn targedu twyll yswiriant

Mae 11 o bobl wedi cael eu herlyn mewn ymgyrch parhaus yn erbyn twyll yswiriant yng Ngogledd Cymru. Mae Ymgyrch Confine yn targedu’r rhai sydd wedi methu a datgelu eu heuogfarnau blaenorol i’w cwmnïau yswiriant. Mae menter Heddlu Gogledd Cymru wedi arwain at ganslo dros 300 o bolisïau yswiriant yn cael oherwydd gwaith gan Uned Plismona’r […]

Mwy / More

Canlyniadau Ecstra: 13.10.2019

PÊL DROED Cynghrair Merched y Gogledd Ail Adran Tref Amlwch 10-2 Tref Caernarfon Amlwch: Catrin Evans 3, Lexi Crawley 3, Cerys Gadd 2, Ffion Owen, Carol Lewis – Caernarfon: Georgia Bain, Jordan Roberts cic smotyn Cei Connah 9-1 Pwllheli Pwllheli: Amy Roberts Treffynnon 1-5 Llanberis Llanberis: Indie Hassall, Sioned Phillips, Charley Davies, Ffion Bee, OG […]

Mwy / More

Ymddygiad gwrthgymdeithasol: parhau patrolio Llanfairpwll

Mae’r heddlu wedi gwneud cynnydd mewn ymgyrch i daclo ymddygiad gwrthgymdeithasol yn Llanfairpwll. Mae patrolau wedi cynyddu yn dilyn pryderon gan drigolion am gynulliadau mawr yn y pentref, fandaliaeth, yfed dan oed a cham-drin sylweddau. Rhoddwyd pedwar gorchymyn gwasgaru yn ystod y penwythnos diwethaf ac mae rhai pobl ifanc wedi cael eu stopio a’u harchwilio dan Ddeddf Camddefnydd Cyffuriau. […]

Mwy / More

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice