Y Fali: dyn ‘hael’ yn marw ar ôl gwrthdrawiad gyda lori

Llun teulu (Heddlu Gogledd Cymru)

Mae dyn o’r Fali wedi marw ar ôl iddo gael ei daro gan lori ar yr A55.

Yn ôl yr heddlu, cafodd yr heddlu eu galw i’r digwyddiad ger ffordd ymadael Y Fali tua 10.50yh nos Iau (6 Awst).

Ymatebodd y gwasanaethau brys a chyhoeddwyd Ciaran Murray yn farw yn y fan a’r lle. Roedd yn 35 oed.

Digwyddodd gwrthdrawiad gyda Vauxhall Corsa du ychydig ynghynt lle’r oedd y Corsa wedi gwrthdaro gyda chelfi ochr y ffordd ar gyffordd 3 tua’r gorllewin ar ffordd ymadael Y Fali.

Llwyddodd y gyrwyr, Mr Murray, i ddod allan o’i gerbyd ond yna cafodd ei daro gan y cerbyd nwyddau trwm. Caewyd y ffordd dros nos ond mae wedi ailagor ers 10yb bore Gwener.

Mewn terynged, dyweddod teulu: ”Roedd Ciaran yn hael, yn hoffus, yn garedig, ac yn sensitif.”

”Roedd yn fab, brawd, ewythr, nai, cefnder a ffrind annwyl gan lawer. Bydd colled fawr ar ei ôl gan bawb oedd yn ei adnabod.”

”Fel teulu, rydym yn naturiol mewn galar. Hoffem ddiolch i’r rhai hynny sydd wedi cysylltu i gydymdeimlo. Fodd bynnag, rydym yn gofyn yn garedig i chi roi’r cyfle i ni ddod i delerau gyda’r newyddion ofnadwy hyn yn breifat am y tro.”

Mae’r heddlu wedi apelio am unrhyw dystion apelio i’r ddamwain car neu’r gwrthdrawiad gyda’r lori ddod ymlaen.

Dyweddod Rhingyll Raymond Williams o’r Uned Plismona Ffyrdd: ”Yn anffodus bu farw’r dyn yn y fan a’r lle. Rwyf yn estyn fy nghydymdeimlad cywiraf tuag at ei deulu.”

”Rydym yn annog unrhyw un a oedd efallai’n teithio yn yr ardal oddeutu pryd y digwyddodd y gwrthdrawiad ac sydd efallai â chamera cerbyd i gysylltu â ni. Rydym yn awyddus iawn i siarad ag unrhyw un efallai welodd y Corsa yn cael ei yrru cyn y gwrthdrawiad cychwynnol.”

”Rydym yn gwneud ymholiadau a dylai unrhyw un a all gynorthwyo gyda’r ymchwiliad gysylltu â ni ar unwaith.”

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth, cysylltwch â’r Uned Plismona Ffyrdd yn Llandygai ar 101, gan ddyfynnu rhif digwyddiad 20000468294.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice