COVID-19: pryderon ynghylch haint ffatri yn Llangefni

Google

Mae 58 o weithwyr wedi profi’n bositif am COVID-19 mewn ffatri prosesu iâr yn Llangefni.

Bu’r cwmni Two Sisters gau’r ffatri prosesu cywion ieir am bythefnos, a fydd yn rhoi cyfle i’r holl weithwyr hunanynysu ac i dderbyn prawf.

Mae swyddogion iechyd cyhoeddus wedi gofyn i holl aelodau staff a chontractwyr yn y ffatri i hunan ynysu am 14 diwrnod.

Yn ôl Cyngor Ynys Môn, bydd unedau profi yn cael eu hagor yn Llangefni a Chaergybi ar gyfer gweithwyr 2 Sisters. Mae busnesau lleol yn cael eu hysbysu am y trefniadau.

Dyweddod arweinydd y cyngor, Llinos Medi: ”Rydym yn meddwl am weithwyr y ffatri Two Sisters a’u teuluoedd yn ystod y cyfnod pryderus ac ansicr hwn.”

”Rydw i eisiau iddynt wybod ein bod yn cydweithio gyda phob asiantaeth allweddol arall er mwyn gwneud popeth o fewn ein gallu iddynt.”

”Gyda nifer sylweddol o achosion o’r Coronafeirws wedi eu cadarnhau ymysg y gweithwyr – mae hyn yn flaenoriaeth, nid yn unig i ni ym Môn ond ar gyfer Gogledd Cymru i gyd.”

”Mae ein staff yn cydweithio’n agos ag Iechyd Cyhoeddus Cymru, sy’n arwain ar y sefyllfa, ac yn cymryd camau positif er mwyn sicrhau datrysiad cyn gynted â phosibl.”

Mae tîm rhanbarthol ‘Profi, Olrhain, Amddiffyn’ hefyd yn ymateb i’r digwyddiad hwn fel blaenoriaeth.

Ychwanegodd Ms Medi: ”Mae’r canllawiau iechyd cyhoeddus mewn perthynas â chadw pellter cymdeithasol – aros 2 fetr i ffwrdd o eraill, golchi eich dwylo yn aml a gweithio o adref lle mae hynny’n bosibl yn parhau i fod mor hanfodol ag erioed.”

”Rwy’n annog trigolion i barhau i aros yn lleol er mwyn helpu i amddiffyn Ynys Môn a Chymru.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice