Bangor: carcharu beiciwr modur am gwrthdrawiad difrifol

Mae dyn o Faesgeirchen a anafwyd yn ddifrifol ar ôl gwrthdrawiad ei feic modur wedi cael ei garcharu am 18 mis.

Fe gafodd Lloyd Watson Lloyd, 25 oed, ei ddedfrydu ar ôl y gwrthdrawiad ym Mangor ym mis Gorffennaf y llynedd.

Cafodd yr heddlu eu galw i adroddiad o wrthdrawiad yn ymwneud â beic modur oddi ar y ffordd Suzuki ar y cylchfan mini y tu allan i dafarn yr Union Inn ar Ffordd Caernarfon.

Cafodd Lloyd ei gludo i’r uned drawma arbenigol mewn ysbyty yn Stoke mewn hofrennydd gydag anafiadau difrifol.

Ond yn dilyn ymchwiliad hir, cafodd Lloyd ei gyhuddo o droseddau gyrru gan gynnwys gyrru’n beryglus, gyrru tra’n anghymwys a gyrru tra dan ddylanwad cyffuriau.

Yn Llys y Goron yr Wyddgrug ddydd Mawrth (9 Mehefin), roedd hefyd wedi’i wahardd rhag gyrru am 45 mis.

Dywedodd Rhingyll Meurig Jones o Heddlu Gogledd Cymru: ”Roedd hwn yn ddigwyddiad y gellid bod wedi ei osgoi pe bai Lloyd wedi cydymffurfio â’i anghymwyster gyrru a heb reidio ei feic modur y prynhawn hwnnw.”

”Arweiniodd ei weithredoedd anghyfrifol ei hun at anafiadau difrifol ac mae’n lwc llwyr na chafodd neb ei ladd yn y gwrthdrawiad hwn.”

”Mae unrhyw un sy’n penderfynu reidio neu yrru dan ddylanwad cyffuriau yn creu perygl sylweddol i ddefnyddwyr eraill y ffordd. Os yw hefyd heb drwydded a heb ei yswirio hefyd yna mae’r tebygrwydd o ganlyniad fel hyn yn gryf iawn.”

”Rwy’n gobeithio bod ei ddedfryd yn atgoffa pobl eraill bod y gyfraith yno am reswm ac y dylid ei gadw.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice