COVID-19: peilot olrhain cysylltiadau ym Môn

Mae Cyngor Ynys Môn wedi ymuno â pheilot o’r strategaeth newydd i frwydro yn erbyn coronafirws yng Nghymru.

Bydd Profi, Olrhain, Diogelu yn cyflwyno mesurau goruchwylio iechyd drwy olrhain cysylltiadau ar draws Cymru mewn ymateb i bandemig ac yn darparu modd o allu ymlacio rhai o’r cyfyngiadau ar symudiadau yn y dyfodol.

Yr wythnos hwn, y cyngor oedd yr awdurdod lleol diweddaraf i ymuno â’r cynllun peilot cyn i’r cynllun gael ei lansio gan Lywodraeth Cymru dydd Llun nesaf (Mehefin 1).

Dywedodd y Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething: ”Mae holl aelodau’r bwrdd iechyd a’r awdurdodau lleol wedi ymateb gyda phenderfynoldeb ac ymrwymiad i weithredu’r cynllun olrhain sydd wedi’i osod allan gyda Phrofi, Olrhain, Diogelu.”

”Y realiti yw y bydd y strategaeth ond yn gweithio os yr ydym yn gwneud defnydd llawn o’r wybodaeth, sgiliau ac arbenigedd sydd eisoes yn bodoli ac rwy’n ddiolchgar i Gyngor Sir Ynys Môn am y rôl allweddol maent yn ei chwarae er mwyn gwneud y peilot hwn yn llwyddiant.”

Bydd y strategaeth yn cynnwys gofyn i bobl roi gwybod am symptomau, profi unrhyw un yn y gymuned sy’n dangos symptomau o’r feirws ac olrhain y rhai hynny maent wedi dod i gysylltiad agos â nhw.

Bydd ei gynllun peilot olrhain cysylltiadau yn canolbwyntio’n bennaf ar staff y cyngor, yn enwedig y rhai hynny sy’n gweithio yn y maes gofal ac sy’n profi’n bositif am COVID-19. Bydd staff yn cael eu cyfeirio at y broses olrhain cysylltiadau yn dilyn profion mewnol.

Yn ôl prif weithredwr y cyngor, Annwen Morgan, mae’r ffrwd gwaith yn ”flaenoriaeth” i’r awdurdod lleol.

Ychwanegodd: ”Bydd cymryd rhan yn y cynllun yn ein galluogi ni i gyfrannu tuag at yr ymdrech genedlaethol i ddiogelu iechyd a lles pobl Cymru yn ogytsal a’n trigolion ni yma yn Mon.”

Bydd dull y llywodraeth yn dod ag arbenigedd gwahanol fyrddau iechyd ar olrhain cysylltiadau at ei gilydd ac yn defnyddio awdurdodau lleol i gyflawni ei strategaeth ar y llawr.

Mae cynlluniau peilot eraill hefyd wedi gweld byrddau iechyd Hywel Dda, Powys a Chwm Taf Morgannwg yn cydweithio ag awdurdodau lleol ers 18 Mai.

Dyweddod arweinydd y cyngor, Llinos Medi: ”Rydym wedi adleoli nifer o staff i ymgymryd â’r broses olrhain cysylltiadau ac er mwyn cysylltu â chydweithwyr sy’n profi’n bositif am y Coronafeirws.”

”Bydd eu gwaith, a’r gwaith a wneir mewn ardaloedd peilot eraill, yn hanfodol er mwyn creu strategaeth genedlaethol ac yn y pen draw, helpu tuag at lacio rhai o’r cyfyngiadau sy’n bodoli ar hyn o bryd.”

”Rydym yn falch o fod yn rhan o’r cynllun peilot pwysig hwn a’r strategaeth Profi, Olrhain, Diogelu cenedlaethol a fydd yn helpu i achub bywydau.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice