Comisiynydd Traffig yn agor swyddfa yng Nghaernarfon

Llwyrodaeth Cymru

Mae Comisiynydd Traffig Cymru wedi agor swyddfa yng Nghaernarfon.

Mae’r swyddfa, yn adeilad presennol Cyngor Gwynedd yn Penrallt, yn cael ei rhannu gyda thîm bychan o staff dwyieithog sy’n gweithio i Asiantaeth Safonau Cerbydau a Gyrwyr (DVSA), a bydd yn darparu cyfleusterau i’r Comisiynydd gynnal cyfarfodydd ac ymchwiliadau yn y Gogledd.

Meddai Victoria Davies: ”Fel Comisiynydd Traffig newydd Cymru, dwi’n edrych ymlaen at weithio gyda staff swyddfa’r comisiynydd traffig a phrif randdeiliaid trafnidiaeth i hyrwyddo diogelwch ar y ffyrdd a chystadleuaeth deg ledled Cymru.”

”Mae agor swyddfa newydd ar gyfer y comisiynydd traffig yng Nghaernarfon yn golygu y bydd yn haws inni ddarparu gwasanaeth dwyieithog i bobl Cymru.”

Mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Gwynedd wedi cydweithio’n agos i sefydlu’r swyddfa yng Nghaernarfon. Bydd y Comisiynydd bellach yn gallu gweithio o Gaernarfon a’i swyddfa arall yng Nghaerdydd.

Meddai’r Gweinidog dros Ogledd Cymru, Ken Skates, a agorodd y swyddfa’n swyddogol: ”Mae hyn yn sicrhau bod y Comisiynydd Traffig o fewn cyrraedd hawdd i Gymru gyfan.”

”Mae’n dda gweld y staff lleol dwyieithog sy’n gweithio yma. Mae o fudd i’r economi leol a hefyd yn caniatáu i bobl gysylltu â swyddfa’r Comisiynydd Traffig yn yr iaith o’u dewis.”

Ychwanegodd Craig ab Iago, aelod cabinet Cyngor Gwynedd: ”Drwy gydweithio gyda Llywodraeth Cymru, swyddfa’r Comisiynydd Traffig a DVSA, bydd nifer o swyddi pwysig yn ein swyddfeydd yma yng Ngwynedd.”

”Yn ogystal â bod yn hwb mawr i’r economi leol, mae hefyd yn sicrhau y bydd pobl ledled y wlad yn gallu derbyn y gwasanaethau y maent eu hangen trwy gyfrwng y Gymraeg.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice