Tad wedi marw mewn gwrthdrawiad ar yr A5

Llun teulu: Heddlu Gogledd Cymru

Mae dyn 54 oed wedi marw ar ôl iddo gael ei daro gan gar ar yr A5.

Bu farw Dean Short, o Rhiwlas, Bangor, yn dilyn gwrthdrawiad yn ymwneud â char du Ford Fiesta ger Caergybi toc wedi 7yh nos Fawrth (25 Chwefror)

Cludwyd y ddynes a oedd yn gyrru’r car i Ysbyty Gwynedd ym Mangor gyda mân anafiadau.

Yn ôl yr heddlu, cafodd y gwasanethau brys eu galw ond cadarnhawyd fod y dyn wedi marw yn y fan a’r lle. Roedd y ffordd ar gau i’r ddau gyfeiriad am dros bum awr, cyn ailagor toc wedi hanner nos.

Mae teulu Mr Short wedi ei ddisgrifio fel ”y brawd gorau y gallai rhywun wedi dymuno ei gael”.

Mewn datganiad trwy’r heddlu brynhawn Mercher, dyweddod ei chwaer Kerys: ”Mae rhan o fy nghalon wedi’i cholli am byth. Mae’n gadael dwy ferch brydferth sef Meleri a Beca yr oedd yn eu haddoli ac yn siarad amdanynt yn aml.”

”Fe wnaeth gyffwrdd calonnau cymaint o bobl ac roedd bob amser yn garedig ac ystyriol i bobl eraill. Ei waddol oedd ‘bydd garedig i bobl eraill’. Cwsg yn dawel fy mrawd hardd.”

Mae’r heddlu wedi apelio am dystion i’r gwrthdrawiad i ddod ymlaen.

Meddai’r Rhyngyll Trystan Bevan o’r Uned Plismona Ffyrdd: ”Rydym yn cydymdeimlo â theulu a ffrindiau Mr Short ar yr adeg anodd yma.”

”Rydym yn apelio am unrhyw un a welodd y digwyddiad, neu i unrhyw un a welodd y dyn yn cerdded rhwng Tesco a lleoliad y gwrthdrawiad rhwng 6:30pm a toc ar ôl 7pm i gysylltu â ni cyn gynted ag sy’n bosib.”

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth am yr gwrthdrawiad, neu a oedd yn teithio’n yr ardal ac sydd â ffilm camera cerbyd, cysylltwch â’r Uned Plismona Ffyrdd ar 101, gan ddyfynnu rhif cyfeirnod Y027144.

Fel arall, cysylltwch ag ystafell reoli Heddlu Gogledd Cymru trwy’r sgwrs we fyw.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice