Arestio 12 mewn cyrchoedd cyffuriau

Heddlu Gogledd Cymru

Mae 12 o bobl wedi cael eu harestio yn dilyn cyfres o gyrchoedd cyffuriau yng Ngogledd Cymru a Glannau Mersi.

Mae detectifs wedi chwilio eiddo ar Ynys Môn fel rhan o ymgyrch heddlu fore Mercher (26 Chwefror).

Gweithredodd swyddogion 12 gwarant, gyda 10 ohonynt yn ardal Wrecsam, dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau.

Heddlu Gogledd Cymru

Mae 9 dyn a 3 dynes a arestiwyd ar hyn o bryd yn y ddalfa yng ngorsaf heddlu Llai.

Yn ôl yr heddlu, atafaelwyd swm sylweddol o gyffuriau Dosbarth A, arian parod a cherbydau drud ac mae chwiliadau pellach yn parhau.

Heddlu Gogledd Cymru

Dywedodd Arolygydd Mark Hughes: ”Dyma enghraifft arall eto o’r gwaith llwyddiannus sy’n cael ei wneud o ran ymchwiliadau i drosedd difrifol a threfnedig – gan gynnwys cyflenwi cyffuriau.”

”Byddwn yn parhau i fynd ar drywydd unrhyw grwpiau trosedd trefnedig sy’n gweithredu yn ardal Wrecsam. Dylai digwyddiadau heddiw fod yn rhybudd i eraill sy’n ymwneud â gweithgarwch o’r fath.”

”Rydym am sicrhau pobl ein bod yn cymryd camau cadarnhaol. Drwy weithredu’r gwarantau hyn ein nod yw tarfu ar y fasnach mewn cyffuriau anghyfreithlon ar draws yr ardal.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice