Gwrthdrawiad A55: plentyn bach wedi marw

Mae plentyn bach wedi marw mewn damwain rhwng dau gerbyd ar yr A55 ger Gwalchmai.

Mae dynes hefyd mewn cyflwr critigol yn yr ysbyty yn dilyn gwrthdrawiad rhwng car Ford Mondeo a lori ger cyffordd 5 tua 2.05yp brynhawn Sul (16 Chwefror).

Cafodd y gwasanethau brys eu galw ond bu farw’r bachgen 21 mis oed yn fuan wedi gadael y safle.

Aethpwyd â dynes a oedd yn cael ei chludo yn set flaen y car i Ysbyty Gwynedd ym Mangor, ond ers hynny, cafodd ei throsglwyddo i uned drawma arbenigol yn Ysbyty Prifysgol Brenhinol Stoke gydag anafiadau sy’n peryglu ei bywyd.

Ni chafodd gyrrwr gwrwaidd ei anafu. Roedd y ffordd ar gau i’r ddau gyfeiriad am bron i saith awr cyn ei ailagor ychydig cyn 9yh.

Dyweddod Arolygydd Gareth Jones o Uned Plismona’r Ffyrdd: ”Mae hyn bellach yn wrthdrawiad traffig angheuol a chydymdeimlwn yn ddwys gyda theulu’r hogyn bach yn ystod y cyfnod anodd hwn.”

”Mae ymchwiliad ar y gweill ac rydym yn apelio ar unrhyw a welodd y gwrthdrawiad, neu a welodd y ddau gerbyd ychydig cyn 2yp i gysylltu â ni.”

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth am yr gwrthdrawiad, cysylltwch â’r Uned Plismona Ffyrdd ar 101, gan ddyfynnu rhif cyfeirnod Y022708. Fel arall, cysylltwch â’r ystafell reoli ar wefan Heddlu Gogledd Cymru.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice