Y Felinheli: dynes wedi’i hachub rhag tân mewn tŷ

Mae dynes wedi cael ei hachub o dân mewn tŷ yn Y Felinheli.

Cafodd tri chriw eu galw i eiddo ym Mrynffynnon am toc wedi 10.40 fore Mawrth (11 Chwefror).

Yn ôl Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru, roedd y larymau mwg yn yr eiddo wedi seinio rhybudd o’r tân a oedd yn llosgi mewn ystafell wely ar y llawr cyntaf ac fe geisiodd y preswylydd ddiffodd y tân ei hun.

Roedd yr eiddo yn llawn mwg ac fe ddefnyddiodd y ddiffoddwyr tân offer anadlu i achub y ddynes. Cafodd ei chludo i Ysbyty Gwynedd ym Mangor am driniaeth ragofalol.

Cafodd y tân ei achosi yn ôl pob tebyg gan wres o lamp a oedd wedi syrthio ar ddillad gwely, ac fe achosodd ddifrod tân sylweddol i’r gwely a difrod mwg i’r ystafell wely a gweddill y tŷ.

Dwyeddod Jane Honey o’r Gwasanaeth Tân: ”Y cyngor gorau posib y gallaf i ei roi i drigolion ar ôl darganfod tân yn y cartref ydi ewch alla, arhoswch allan a galwch ni allan – roedd y ddynes yma’n lwcus iawn ei bod wedi dianc heb anaf difrifol.”

”Credir bod y tân wedi ei achosi gan wres o lamp a oedd wedi syrthio ar ddillad gwely. Mae lampau, yn enwedig lampau sydd yn defnyddio bylbiau halogen yn taflu digon o wres i roi gwrthrychau hylosg ar dân.”

”Fel rheol rydym yn eich cynghori i ddilyn cyfarwyddiadau’r gwneuthurwr a gwneud yn siŵr bod lamplenni wedi eu gwneud o ddefnydd gwrthdan a pheidio â gorchuddio lampau gyda dim byd megis dillad neu flancedi a gwneud yn siŵr eu bod yn ddigon pell oddi wrth wrthrychau hylosg.”

”Hefyd, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n defnyddio bylbiau gyda’r watedd cywir ar gyfer y lamp neu lamplen; os ydi watedd y bwlb yn rhy uchel yn fe all achosi tân.”

Diffoddwyd y tân mewn dros awr gan griwiau o Fangor, Caernarfon a Phorthaethwy.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice