GWYLIO: Carcharu gyrrwr wedi gwrthdrawiad yn Amlwch

Heddlu Gogledd Cymru

Mae dyn o Fae Cemaes a yrrodd i mewn i gerbyd arall ar gyflymder mawr wedi ei garcharu am 10 mis.

Yn Llys y Goron Caernarfon, plediodd Dafydd Parry, 25 oed, yn euog i yrru peryglus heb drwydded nac yswiriant yn dilyn gwrthdrawiad ger Amlwch ym mis Gorffennaf.

Yn ôl Heddlu Gogledd Cymru, gyrrodd Parry heibio swyddog patrol ar yr A5025 ar gyflymder i gyfeiriad Amlwch.

Dilynodd y swyddog Parry a oedd yn gyrru Volkswagen Golf arian ar gyflymder hyd at 75 mya mewn parth 30 mya ar hyd Ffordd Madyn pan fu mewn gwrthdrawiad â Mitsubishi a oedd yn dod allan o lôn ochr. Tarodd y Golf y Mitsubishi cyn taro wal gerrig.

FIDEO: Lluniau teledu CC gan Heddlu Gogledd Cymru

Aeth y ddau yrrwr i Ysbyty Gwynedd ym Mangor a’u gadael allan yn ddiweddarach.

Cafodd Parry ei gyfweld yn ddiweddarach gan swyddogion a’i gyhuddo o yrru yn beryglus, methu â stopio, gyrru heb drwydded nac yswiriant ac am fod â theiars diffygiol.

Roedd gan y Golf ddau deiar wedi treulio, brêcs diffygiol a dim MOT ddilys.

Heddlu Gogledd Cymru

Fe’i ddedfrydwyd i 10 mis yn y carchar a’i wahardd rhag gyrru am ddwy flynedd a phum mis ac yna bydd rhaid iddo basio prawf gyrru estynedig.

Ar ôl dedfrydu ddydd Llun, meddai PC Scott Martin o Uned Plismona’r Ffyrdd: ”Mi allai hyn bod wedi bod yn wrthdrawiad traffig angheuol oherwydd bod Parry yn gyrru mor gyflym mewn ardal brysur.”

Heddlu Gogledd Cymru

”Digwyddodd y gwrthdrawiad o fewn tafliad carreg i gae chwarae plant. Does ond gwybod beth allai fod wedi digwydd.”

”Doedd Parry ddim wedi meddwl am neb arall wrth iddo yrru yn beryglus y noson honno ac rydym yn gobeithio y bydd y ddedfryd hon yn anfon neges glir y bydd unrhyw un sydd wedi ei euogfarnu o droseddau o’r fath yn cael ei gosbi’n llym.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice