Bwrdd a phennaeth newydd i helpu Ysgol Bodedern

Geograph / Eric Jones

Mae’r pennaeth dros dro newydd mewn ysgol uwchradd wedi addo ”troi cornel” yn dilyn ”cyfnod heriol”.

Mae’r Cyngor Ynys Môn bellach wedi penodi pennaeth strategol newydd yn Ysgol Uwchradd Bodedern a bydd hefyd yn seydlu bwrdd ‘gwelliant’ i gefnogi ac i weithio â staff a’r corff llywodraethu.

Mae’n dilyn ymddiswyddiad Catrin Jones Hughes yr wythnos diwethaf, gan nodi cyfnod o salwch.

Bydd y pennaeth dros dro, Emyr Williams, hefyd yn parhau fel pennaeth yn Ysgol David Hughes ym Morthaethwy.

Dwyeddod Mr Williams: ”Byddaf yn sicrhau mai disgyblion yr ysgol, yn enwedig y rhai fydd yn eistedd eu harholiadau TGAU a Lefel A yn yr haf, yw ein prif flaenoriaeth. Rwyf, wrth gwrs, yn hynod ymwybodol o bryderon disgyblion a’u rhieni.

”Wrth gydweithio gyda’r bwrdd, byddwn yn darparu’r cymorth sydd ei angen i Ysgol Uwchradd Bodedern oresgyn y cyfnod heriol yma a gwneud cynnydd sylweddol gan yrru safonau ymlaen.”

Yn ôl y cyngor, bydd y bwrdd strategol newydd yn dechrau ei waith yn hwyrach yn y mis am gyfnod cychwynnol o flwyddyn.

Bydd yn cynnwys cynrychiolaeth o bartneriaid allweddol gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Estyn, Gwasanaeth Effeithiolrwydd a Gwella Ysgolion Gogledd Cymru – GwE – yn ogystal â gwasanaeth dysgu Cyngor Môn.

Bydd y bwrdd yn atebol i Lywodraeth Cymru, ac adolygir ei gynnydd yn dymhorol.

Dywedodd deilydd portffolio addysg, Meirion Jones: ”Mae’r Gwasanaeth Dysgu’r Cyngor Sir a phartneriaid wedi bod yn cefnogi’r ysgol.”

”Fodd bynnag, mae’r camau ychwanegol hyn yn cael eu cymryd i sicrhau cynnydd pellach ac er budd y disgyblion. Teimlwn mai cymorth gan bennaeth strategol a Bwrdd yw’r ffordd orau ymlaen i Ysgol Uwchradd Bodedern.”

Bydd corff llywodraethu’r ysgol hefyd yn dechrau’r broses o recriwtio pennaeth parhaol newydd yr wythnos hon.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice