Bangor: Stryd Fawr ar gau ‘tan y Pasg’ yn dilyn tân

Bydd rhan o Stryd Fawr Bangor yn aros ar gau i draffig tan y Pasg yn dilyn tân mawr yn y ddinas.

Ar 17 Rhagfyr, achosodd tân ddifrod sylweddol i dau adeliad sydd wedi tanseilio cyflwr strwythurol ger Cadeirlan Bangor.

Mae’r ffordd wedi aros ar gau rhwng y Gadeirlan a thafarn Varsity ers y tân mewn fflat uwchben bwyty Noodle One.

Yn ôl Cyngor Gwynedd, cymerodd swyddogion rheolaeth adeiladu gamau ar unwaith i archwilio’r eiddo a gwneud yr ardal yn ddiogel i’r cyhoedd.

Dywedodd llefarydd: ”Fel rhan o’r gwaith, bu’n rhaid codi sgaffaldau dros dro ar y briffordd i ddiogelu’r ddau strwythur. Mae hyn wedi golygu bod y rhan yma o’r Stryd Fawr wedi gorfod cau i gerbydau gyda dargyfeiriadau traffig dros dro yn eu lle.”

”Bydd gwaith hanfodol angen ei wneud i sefydlogi’r adeiladau ac i gael gwared â malurion yn ofalus gyda chraen cyn i’r gwaith adlunio ddechrau. Mae’n debyg bydd y broses yma’n cymryd tan y Pasg i’w gwblhau.”

Mae pob busnes stryd fawr arall yn parhau ar agor ac mae traffig yn dal i allu cael mynediad i ran uchaf y Stryd Fawr trwy Lôn Pobty.

Dywedodd Dafydd Wyn Williams, pennaeth amgylchedd Cyngor Gwynedd: ”Bydd cael gwared â malurion a gwneud yr adeiladau hyn yn ddiogel yn dasg gymhleth a heriol.”

”Yn anffodus, ar ôl archwilio’r holl opsiynau posib, mae ein peirianwyr strwythurol wedi cadarnhau nad oes unrhyw ffordd y gellir cwblhau’r gwaith hwn yn ddiogel heb gadw’r rhan hon o’r Stryd Fawr ar gau i draffig am nifer o wythnosau.”

”Rydym yn llwyr werthfawrogi effaith y sefyllfa yma ar breswylwyr lleol, masnachwyr a siopwyr, ac mae pob ymdrech yn cael ei wneud i gwblhau’r gwaith mor gyflym a diogel â phosib.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice