Carcharu dyn a fethodd a stopio ar ôl gwrthdrawiad

Heddlu Gogledd Cymru

Mae dyn wedi ei garcharu ar ôl gwrthdrawiad methu â stopio ym Mangor.

Cafodd Steven Edwards, 32 oed, ei garcharu am 22 mis a’i ddiarddel rhag gyrru am 35 mis a bydd yn rhaid iddo gymryd ail brawf estynedig.

Bu Edwards mewn gwrthdrawiad gyda cherddwr benywaidd ar Ffordd Glynne ym mis Rhagfyr 2018 a gadawodd y lleoliad. Cafodd y wraig ei chludo i’r ysbyty gydag anafiadau difrifol.

Ar y pryd, fe wnaeth swyddogion gyflwyno apeliadau am dystion ar ôl y digwyddiad a chafodd Edwards ei ganfod a’i arestio yn y diwedd.

Yn Llys y Goron Caernarfon ddydd Gwener diwethaf, plediodd Edwards yn euog i achosi anaf difrifol drwy yrru’n beryglus, gyrru’n wahanol i amodau ei drwydded, gyrru heb yswiriant, methu â stopio ar ôl damwain ffordd a methu a riportio damwain ffordd.

Dywedodd y Swyddog Ymchwilio PC Sean Edwards o’r Uned Plismona’r Ffyrdd: ”Roedd dull gyrru Steven Edwards, nad oedd wedi pasio ei brawf gyrru hyd yn oed, yn beryglus ac yn fyrbwyll ac nid oedd wedi meddwl am y ddynes dan sylw, nac unrhyw ddefnyddiwr y ffordd eraill y noson honno.”

”Gweithred lwfr oedd hon lle gadawodd y lleoliad heb edrych i weld os oedd hi’n iawn. Dim ond drwy lwc pur oedd hi nad oedd hon yn wrthdrawiad angheuol. Ni arhosodd am y gwasanaethau brys ac ni wnaeth unrhyw ymgais i ofalu am les y ddynes sy’n beth cwbl hunanol ac yn annerbyniol.”

”Rwy’n gobeithio y bydd y ddedfryd a roddir gan y llys yn rhoi neges glir iawn y bydd unrhyw un a gafwyd yn euog o droseddau o’r fath yn cael eu trin yn gadarn.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice