Ymosodiad difrifol ym Mhwllheli: arestio dyn

Mae dyn wedi cael ei arestio yn dilyn ymosodiad difrifol mewn tafarn ym Mhwllheli.

Yn fuan ar ôl 10pm nos Wener diwethaf (27 Rhagfyr) ymosodwyd ar ddyn yn nhafarn y Boat House ar y Stryd Fawr. Aethpwyd â’r dyn 25 oed i Ysbyty Glan Clwyd gydag anafiadau difrifol i’w wyneb.

Mae dyn lleol 27 oed wedi rhyddhau ar fechnïaeth yn aros ymholiadau pellach.

Dywedodd PC Kelly Mitchell o’r tîm plismona lleol: ”Roedd hwn yn ymosodiad creulon sydd wedi gadael dyn ag anafiadau difrifol.”

”Mae ein hymholiadau yn parhau, serch hynny rydym yn apelio ar unrhyw un a welodd y digwyddiad, neu unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â ni.”

Roedd y dafarn ar gau dros y Flwyddyn Newydd gan yr heddlu, yn dilyn nifer o ddigwyddiadau treisgar yn ystod gwyliau’r Nadolig.

Meddai’r Arolygydd Rhanbarthol Matt Geddes: ”Yn dilyn trais dros gyfnod y Nadolig a arweiniodd at anafiadau i swyddogion heddlu ac aelodau o’r cyhoedd, does gennym ddim hyder yng ngallu’r rheolwyr i osgoi neu atal trais pellach neu weithredoedd troseddol eraill rhag digwydd ar y safle.”

”Nid oedd hwn yn benderfyniad hawdd i’w wneud ond rhaid diogelu’r cyhoedd…byddwn yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Gwynedd i sicrhau gwelliant os yw’r dafarn yn bwriadu parhau i fasnachu.”

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth am yr ymsodiad, cysylltwch â Heddlu Gogledd Cymru ar 101, gan ddyfynnu’r rhif cyfeirnod X186186.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice