Enwi dyn wedi gwrthdrawiad angheuol ar Nos Galan

Llun teulu

Mae dyn fu farw yn dilyn gwrthdrawiad traffig ger Caergeiliog ar Nos Galan wedi cael ei enwi.

Oddetu 23:50 nos Fawrth (31 Rhagfyr) bu gwrthdrawiad rhwng car Vauxhall Mokka a lori ar yr A55 i gyfeiriad y dwyrain ger cyffordd 4.

Bu farw Gwynfor Hwyel Jones, 64 oed, o Fali, yn y fan a’r lle.

Mewn datganiad drwy’r heddlu, dwyeddod teulu Mr Jones: ”Rydym yn torri ein calonnau yn dilyn marwolaeth sydyn ein tad annwyl.”

”Roedd yn daid annwyl i’w saith o wyrion a bydd colled i’w frodyr a’i chwiorydd ar ei ôl. Mae hefyd yn gadael mam a thad cariadus. Roedd wrth ei fodd gyda lorïau a bu’n yrrwr lori HGV drwy ei oes.”

”Bydd ei deulu a’i ffrindiau yn ei golli yn ddirfawr ac yn gwerthfawrogi preifatrwydd yn ystod y cyfnod anodd hwn.”

Mae’r heddlu yn parhau i apelio am dystion yn dilyn y gwrthdrawiad.

Meddai Rhingyll Darren Newby o Uned Plismona’r Ffyrdd: ”Cydymdeimlwn â theulu a ffrindiau Mr Jones yn ystod y cyfnod anodd hwn.”

”Rydym yn parhau i apelio ar unrhyw un a fu’n dyst i’r gwrthdrawiad rhwng Vauxhall Mokka du a cherbyd nwyddau trwm, neu unrhyw un a oedd yn teithio yn yr ardal gyda thystiolaeth ar gamera cerbyd.”

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth am yr gwrthdrawiad angheuol, cysylltwch â Heddlu Gogledd Cymru ar 101, gan ddyfynnu’r rhif cyfeirnod X188098.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice