Trywanu yng Nghaernarfon: rhyddhau dyn ar fechnïaeth

Google

Mae dyn 33 oed wedi’i ryddhau ar fechnïaeth amodol yn dilyn trywanu yng Nghaernarfon dros y penwythnos.

Cafodd ei arestio ar amheuaeth o geisio llofruddio dyn arall mewn bloc o fflatiau yn ardal Pendalar nos Sul diwethaf (29 Rhagfyr).

Galwyd yr heddlu i Lys Buddug am tua 9.40yh yn dilyn adroddiad bod gŵr 35 oed wedi cael ei drywanu nifer o weithiau.

Aseswyd ei anafiadau i ddechrau gan ddod i’r canlyniad bod ei fywyd mewn perygl a chafodd ei ruthro i’r ysbyty mewn cyflwr difrifol. Ond yn dilyn llawdriniaeth frys, mae bellach mewn cyflwr sefydlog yn Ysbyty Gwynedd ym Mangor.

Meddai’r swyddog sy’n arwain yr ymchwiliad, DS Dafydd Hughes: ”Arestiwyd dyn lleol 33 oed ar amheuaeth o lofruddio awr wedi i’r digwyddiad gael ei riportio i’r heddlu ac mae’n parhau yn y ddalfa tra bod yr ymchwiliad yn parhau.”

Mae ditectifs hefyd wedi cymryd y cam anarferol o enwi dau ddyn lleol fel tystion allweddol posib.

Ychwangeodd DS Hughes: ”Credwn fod dau dyst allweddol i’r digwyddiad a allai fod o gymorth i ni – Mark Griffiths, 24 oed sy’n cael ei adnabod yn lleol fel Mark Fango, a Craig Oulton, 34 oed sy’n cael ei adnabod fel Craig Batman. Mae’r ddau o ardal Caernarfon.”

”Mi fuaswn i’n ddiolchgar pe tasent yn gwirfoddoli i ddod i siarad â ni gan fod hi’n bosib bod ganddynt wybodaeth a allai fod yn allweddol i’r ymchwiliad.”

”Ar hyn o bryd, nid ydym yn chwilio am unrhyw un arall yng nghyswllt y drosedd hon o geisio llofruddio/niweidio.”

Mae archwiliad fforensig hefyd yn parhau yn lleoliad yr ymosodiad.

Meddai’r Prif Arolygydd Brian Kearney: ”Rydym yn ddiolchgar i griw’r ambiwlans a’r tîm brys yn Ysbyty Gwynedd am eu gwaith yn achub bywyd y gŵr hwn…mae tîm o dditectifs yng Ngorsaf Heddlu Caernarfon yn ymchwilio i’r digwyddiad difrifol hwn.”

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth am yr trywanu, cysylltwch â Caernarfon CID ar 101, gan ddyfynnu’r rhif cyfeirnod X188098.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice