Cyngor Gwynedd yn cyflwyno cerbydau trydan

Cyngor Gwynedd

Mae Cyngor Gwynedd wedi datgelu cynlluniau i gyflwyno cerbydau trydan i’w fflyd.

Mae’r awdurdod lleol yn anelu at leihau’r defnydd o gerbydau petrol a disel yn y blynyddoedd i ddod, fel rhan o’i ymrwymiad i fynd i’r afael â newid hinsawdd.

Yn ystod y lansiad, tanlinellodd y Cyngor ei ymrwymiad i ychwanegu mwy o gerbydau gwyrdd a lleihau’r defnydd o gerbydau petrol a disel o’i fflyd yn y blynyddoedd i ddod.

Yn ôl y cyngor, mae allyriadau carbon wedi cael eu lleihau bron i 40% yn y degawd diwethaf, ac mae’r ymrwymiad diweddaraf yn ycwhanegu at ymdrechion Gwynedd i wella ar y ffigwr.

Dwyeddod y Cynghorydd Gareth Griffith, aelod cabinet ar gyfer amgylchedd: ”Fel cyngor, rydan ni wedi ymrwymo i ddod yn awdurdod carbon-niwtral.”

”Yn gynharach eleni, Gwynedd oedd un o’r cynghorau cyntaf yng Nghymru i ddatgan argyfwng newid hinsawdd. Bydd ein hymdrechion i gyflwyno cerbydau trydan i’n fflyd o gerbydau yn ffurfio rhan bwysig yn y gwaith o leihau allyriadau carbon yr awdurdod ymhellach.’

Cyngor Gwynedd

Ychwanegodd y Cynghorydd Catrin Wager, aelod cabinet dros faterion priffyrdd bwrdeistrefol: ”Mae technoleg yn datblygu’n gyflym iawn ac rydym yn gweld cyfleoedd cyffrous i wneud gwell defnydd o dechnoleg werdd ar ein ffyrdd.

”Ein nod dros y blynyddoedd i ddod fydd gwneud mwy o ddefnydd o gerbydau di-garbon fel y bydd cyfleoedd yn codi wrth i ni newid fflyd o gerbydau bychan a thrwm sydd o fewn fflyd y cyngor.”

”Lle bynnag y bo modd, byddwn yn anelu at gael gwared ar gerbydau petrol a disel yn raddol a gwneud faniau, ceir a lorïau Cyngor Gwynedd yn niwtral o ran carbon yn y blynyddoedd i ddod.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice