Maes Awyr Caerdydd i redeg terfynfa Maes Awyr Môn

Bydd Maes Awyr Caerdydd yn ymgymryd â gweithrediadau gwasanaethau teithwyr ym Maes Awyr Môn.

Bydd cytundeb newydd rhwng maes awyr cenedlaethol Cymru a Chyngor Ynys Môn yn golygu y bydd Maes Awyr Caerdydd yn ymgymryd â gweithrediadau gwasanaethau teithwyr o 1 Rhagfyr.

Agorodd maes awyr Môn yn y Fali yn 2007, ac ers hynny mae wedi hwyluso llwybr poblogaidd yn ystod yr wythnos rhwng Caerdydd ac Ynys Môn.

Llwyddodd Maes Awyr Caerdydd i sicrhau’r cytundeb i ddarparu gweithrediadau gwasanaethau teithwyr pan ddaw’r contract gyda’i ddarparwr presennol Apleona i ben ddiwedd y mis.

Bydd y cytundeb newydd ar waith tan fis Mawrth 2023 a bydd yn caniatáu i’r tîm bach o staff sy’n gweithio ym Maes Awyr Môn ar hyn o bryd, ac sy’n cael ei gyflogi gan Apleona, symud draw yn ddi-dor i ymuno â thîm Maes Awyr Caerdydd.

Bydd ymgyrch recriwtio yn ardal leol yn creu pedair swydd arall ym maes hedfan.

Dywedodd Donna Williams, rheolwr Maes Awyr Môn: ”Mae hon yn bennod newydd, gyffrous i Faes Awyr Môn. Tîm bach ydyn ni yma ar Ynys Môn felly bydd yn wych croesawu recriwtiaid newydd ac ymuno â thîm ehangach Maes Awyr Caerdydd, a fydd wrth law i rannu profiad a gwybodaeth.”

Ychwanegodd Ceri Mashlan, rheolwr gweithrediadau Maes Awyr Caerdydd: ”Rydym yn falch iawn ein bod wedi sicrhau’r cytundeb hwn ac yn cael cyfle i weithio gyda Chyngor Sir Ynys Môn a’r tîm gwych ym Maes Awyr Môn.”

”Ar 1 Ebrill 2019 fe wnaethom ymgymryd â gweithrediadau maes awyr Bro Tathan, a heddiw rydym yn cyhoeddi ein cam nesaf gyda Maes Awyr Môn.”

”Fel maes awyr cenedlaethol y wlad, yn ogystal ag ased strategol allweddol, rydym yn falch o ehangu ein busnes drwy ddefnyddio ein profiad i sicrhau cynaliadwyedd mewn gweithrediadau meysydd awyr ledled Cymru.”

”Byddwn yn canolbwyntio yn awr ar dyfu’r gweithlu a sicrhau rhagoriaeth ym maes gweithrediadau, gan hyrwyddo dyheadau ein cyfranddalwyr i ddatblygu gwasanaethau awyr a gwella cysylltedd ar draws Cymru.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice