Ymosodiadau ar ddwy ddynes ym Môn

Mae ditectifs yn ymchwilio i ymosodiadau, yn ymwneud ag amlygiad anweddus, ar ddwy ddynes ar Ynys Môn.

Mae’r heddlu’n cysylltu’r ddau ddigwyddiad ym Mhorthaethwy a Gaerwen yn ystod yr wythnos ddiwethaf.

Digwyddodd yr achos cyntaf tua 6.20pm nos Fercher diwethaf (6 Tachwedd) ar Ffordd Caergybi rhwng Llanfairpwll a Phorthaethwy. Roedd y dioddefwr allan yn rhedeg ar y pryd ac mi wnaeth y dyn ddinoethi ei hun cyn ymosod arni.

Disgrifir yr un o dan amheuaeth fel dyn gwyn, tua 5 troedfedd 8 modfedd, tua 25-28 oed, yn drwm o gorff, yn gwisgo cwfl du gyda trowsus rhedeg.

Digwyddodd yr ail achos o gwmpas 6pm ar nos Fawrth (12 Tachwedd) ger safle Huws Gray ar Lon Groes ar ystâd ddiwydiannol Gaerwen. Credir bod y troseddwr wedi dinoethi ei hun cyn ymosod ar y dioddefwr wrth iddi gerdded heibio iddo. Cerddodd y troseddwr i ffwrdd i gyfeiriad Ffordd Caergybi.

Disgrifir y troseddwr fel dyn gwyn eithaf byr gyda phen moel yn ei 30au cynnar ac yn llydan o gorff yn gwisgo ‘hwdi’ coch a throwsus rhedeg.

Dywedodd Arolygydd Ardal Ynys Môn, Llinos Davies sy’n arwain yr ymchwiliad: ”Hoffwn sicrhau’r cyhoedd bod digwyddiadau o’r fath yn brin ar yr ynys, serch hynny rydym yn trin y ddau ddigwyddiad fel dau beth cysylltiedig a byddwn yn cynyddu patrolau yn yr ardal.”

”Byddwn yn cynghori unrhyw ferched sy’n rhedeg neu’n cerdded fin nos i fod yn wyliadwrus ac i gadw at lwybrau prysur sydd wedi eu goleuo’n dda ac i redeg mewn grwpiau. Hefyd dylech ystyried cario torch a gwisgo dillad sy’n hawdd gweld yn y tywyllwch.”

”Rwy’n annog unrhyw un a oedd yn yr ardal pan ddigwyddodd y ddau achos i geisio meddwl yn ôl ac i gysylltu â ni os gwelsoch ddyn yn cyfateb y disgrifiad neu sydd â gwybodaeth sy’n berthnasol i’r ymchwiliad. Rydym hefyd yn gofyn i yrwyr gyda chamera cerbyd a oedd yn gyrru yn yr ardal ar y pryd i adolygu eu tystiolaeth i weld os yw’r troseddwr wedi ei ddal ar gamera.”

”Anogaf unrhyw un sy’n meddwl eu bod wedi dioddef trosedd debyg i gysylltu â’r heddlu. Cysylltwch â ni os cawsoch brofiad fel hyn neu os ydych wedi gweld ymddygiad o’r fath.”

Os oes gennych unrhyw wybodaeth am yr ymosodiadau, cysylltwch â Heddlu Gogledd Cymru ar 101 gan ddyfynnu rhif cyfeirnod X161770 ar gyfer digwyddiad Porthaethwy X164581 ar gyfer digwyddiad Gaerwen.

Fel arall, cysylltwch ag ystafell reoli Heddlu Gogledd Cymru trwy’r sgwrs we fyw neu ffoniwch Taclo’r Taclau yn ddienw ar 0800 555 111.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice