Eisteddfod 2021: paratoadau’n dechrau

FfotoNant

Mae gwaith wedi dechrau ar drefnu’r Eisteddfod Genedlaethol yn Boduan yn 2021.

Daeth dros 400 o bobl ynghyd mewn cyfarfod cyhoeddus ym Mhwllheli ar nos Fawrth (12 Tachwedd) i drafod cynlluniau ar gyfer y Brifwyl.

Dyma’r tro cyntaf i’r Eisteddfod ymweld ag ardal Llŷn ac Eifionydd ers 1987, pan gynhaliwyd yr ŵyl ym Mhorthmadog, a chynhaliwyd yr Eisteddfod ddiwethaf yng ngogledd Gwynedd yn 2005.

FfotoNant

Meddai prif drefnydd yr Eisteddfod, Elen Elis: ”Roedd yn wych gweld cymaint o bobl yn y cyfarfod, yn enwedig a hithau’n noson ddigon annifyr. Roedd y croeso’n gynnes, a’r brwdfrydedd i’w deimlo ar draws y neuadd.”

”Mae’n brofiad arbennig cychwyn y broses mewn ardal wahanol bob blwyddyn a gweld cynifer o bobl yn dod ynghyd, rhai ohonyn nhw’n wynebau cyfarwydd ac yn gyfeillion i’r Eisteddfod ers tro, ac eraill yn wynebau newydd sy’n awyddus i gydweithio a rhoi o’u hamser am y tro cyntaf.”

”A dyna welwyd ym Mhwllheli…pawb yn gefnogol a phawb yn awyddus i sicrhau bod Eisteddfod 2021 yn llwyddiant ysgubol. Diolch i bawb am ddod, ac rydan ni’n edrych ymlaen yn arw at gydweithio’n agos gyda chymunedau ac unigolion yn lleol dros y misoedd nesaf.”

FfotoNant

”Mae enwebiadau ar gyfer cadeirydd, is-gadeirydd ac ysgrifennydd y Pwyllgor Gwaith, ynghyd â chadeirydd y Gronfa Leol ar agor ar hyn o bryd, ynghyd â swyddi Cadeirydd ac Ysgrifennydd pob un o bwyllgorau eraill yr Eisteddfod. Gallwch enwebu chi’ch hun neu unigolyn addas arall ar gyfer unrhyw un o’r swyddi hyn.”

”Cofiwch gwblhau’r manylion i gyd ar y ffurflen – rydan ni angen gwybod pwy sy’n enwebu unigolyn yn ogystal â’u manylion nhw…a chofiwch, dyw bod yn aelod o bwyllgor yn effeithio dim ar yr hawl i gystadlu, felly peidiwch â meddwl na fydd modd cymryd rhan os ydych chi’n rhan o’r gwaith trefnu.”

Mae’r broses enwebu ar agor tan hanner dydd ar dydd Gwener (15 Tachwedd). Am rhagor o fanylion ar sut i ymuno â’r Pwyllgor Gwaith neu y Gronfa Leol, ewch i gwefan Eisteddfod Genedlaethol.

Cyhoeddir manylion y swyddogion yn y cyfarfod cyntaf y pwyllgorau yng Ngholeg Meirion Dwyfor, Pwllheli, ar nos Fawrth 26 Tachwedd am 7yh.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice