Ceir cymunedol ar y ffordd yng Ngwynedd

Arloesi Gwynedd Wledig

Mae proseict newydd wedi’i lansio i roi gwell cysylltiadau trafnidiaeth i bobl yn ardaloedd gwledig Gwynedd.

Mae ganddyn nhw ddau gar trydan – un wedi’i leoli yn llyfrgell gymunedol Dyffryn Ogwen ym Methesda a’r llall yn Y Ganolfan Gymunedol yn Abergynolwyn.

Gall pobl eu harchebu a’u defnyddio os ydyn nhw am gyrraedd rhywle pan nad oes bysiau, trenau neu dacsis ar gael neu y byddent yn costio gormod.

Yn ôl Arloesi Gwynedd Wledig, gall ceir cymunedol ei gwneud hi’n haws i bobl mewn ardaloedd gwledig gyrraedd cyfweliadau swydd, apwyntiadau ysbyty, neu hyd yn oed mynd i siopa.

Arloesi Gwynedd Wledig

Dyweddod Neil Lewis, cydlynydd Adfywio Cymru: ”Gall cydberchnogaeth cerbydau trydan wneud gwahaniaeth enfawr i gymunedau Cymru. Gostwng cost cludiant, gwella cyfleustra wrth frwydro yn erbyn yr argyfwng hinsawdd.”

”Mae cerbydau trydan hefyd yn wych i’w gyrru. Arhoswch nes i chi deimlo’r ‘torque’. Wrth i bobl gael cyfle i brofi pa mor wych yw moduro EV fe’u hanogir i adael disel/petrol yn y gorffennol lle maent i fod.”

Cafodd y cynllun ei lansio yn y ddwy ardal yn ystod y penwythnos. Bydd y ceir, o’r enw Carwyn a Carwen, yn cael eu rheoli gan y Bartneriaeth Ogwen ym Methesda ac Egni Abergynolwyn.

Cyllidwyd y prosiect drwy Llywodraeth Cymru, yr Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear (NDA) a Chyngor Gwynedd.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice