Troseddau rhyw honedig mewn eglwys: arestio dyn

Google

Mae’r heddlu wedi lansio ymchwiliad mewn perthynas â throseddau rhywiol honedig sy’n ymwneud ag eglwys yng Nghricieth.

Mae dyn lleol 43 oed sy’n gyn-aelod o’r Eglwys Deuluol Cricieth wedi cael ei arestio fel rhan o’r ymholiad a’i ryddhau ar fechnïaeth yr heddlu.

Yn ôl llefarydd ar ran Heddlu Gogledd Cymru, mae ditectifs yn ”ymwybodol o sïon sy’n cylchredeg yn y gymuned ynghylch eglwys…a’r effaith y gallai hyn ei chael.”

Dywedodd y Ditectif Uwch-arolygydd Gareth Evans: ”Mae’r ymholiad yn sensitif ac yn gymhleth a bydd yn cymryd wythnosau i’w gwblhau.”

”Mae gennym dîm o swyddogion arbenigol sy’n ymroddedig i’r ymholiad sy’n gweithio gyda’r tîm diogelu o’r eglwys a’n partneriaid yn yr awdurdodau lleol.”

”Hoffwn dawelu meddwl ein cymunedau lleol nad oes unrhyw risgiau parhaus y dylech chi boeni amdanynt, fodd bynnag, os ydych chi’n teimlo eich bod yn cael eu heffeithio mewn unrhyw ffordd, cysylltwch â ni.”

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth mewn perthynas â’r ymchwiliad, cysylltwch â’r Heddlu ar 101, a dyfynnu ‘Ymgyrch Blue Quartz’ neu e-bost [email protected]

Ni chafwyd unrhyw sylw gan yr eglwys am yr ymchwiliad.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice