Eisteddfod 2021: Brifwyl yn Boduan

Boduan ym Mhen Llŷn fydd cartref yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2021.

Dyma’r tro cyntaf i’r Eisteddfod ymweld ag ardal Llŷn ac Eifionydd ers 1987, pan gynhaliwyd yr ŵyl ym Mhorthmadog, a chynhaliwyd yr Eisteddfod ddiwethaf yng ngogledd Gwynedd yn 2005.

Mae’r gwaith o baratoi ar gyfer yr ŵyl a’r prosiect cymunedol yn cychwyn mewn cyfarfod cyhoeddus a gynhelir ym Mhwllheli fis nesaf.

Meddai Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Betsan Moses: ”Mae llawer o drafod a sôn wedi bod ar lawr gwlad ers amser, a chyda phopeth nawr mewn lle, braf yw cael rhannu’r newyddion mai Boduan, rhwng Nefyn a Phwllheli fydd ein cartref ym mis Awst 2021.”

”Mae’r gefnogaeth i gynnal yr Eisteddfod yn ardal Llŷn ac Eifionydd wedi bod yn arbennig, ac ry’n ni’n edrych ymlaen at gydweithio gyda thrigolion lleol ar draws y dalgylch i wireddu wythnos a phrosiect cofiadwy.”

”Ry’n ni’n awyddus i ddenu trawsdoriad eang o bobl gyda phob math o ddiddordebau ac arbenigedd i fod yn rhan o’r tîm, gyda’r profiadol a’r ifanc yn cydweithio er mwyn creu prosiect a gŵyl fydd yn sicr o ddenu cystadleuwyr ac ymwelwyr atom yn eu miloedd.”

”Edrychwn ymlaen am ddeunaw mis hapus yn gweithio ar draws y dalgylch, a gall unrhyw un sydd â diddordeb i fod yn rhan o’r tîm gofrestru ar-lein neu ddod i’r cyfarfod cyhoeddus ym Mhwllheli.”

Mae’r cyhoeddiad hefyd yn lladd gobeithion o gynnal yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaernarfon am y tro cyntaf ers 1979, er gwaethaf cefnogaeth gref yn lleol.

Ond wrth groesawu’r newyddion am ymweliad yr Eisteddfod â’r sir, dywedodd arweinydd Cyngor Gwynedd, Dyfrig Siencyn: ”Dyma fydd y tro cyntaf i’r Brifwyl ymweld ag ardal Dwyfor o’r sir ers 1987 ac rwy’n siŵr y bydd cymunedau lleol yn sicrhau y bydd hi’n Eisteddfod i’w chofio.”

”Wrth gwrs, yn ystod wythnos yr Eisteddfod, bydd miloedd o bobl o bell ac agos yn tyrru yno i gystadlu neu i fwynhau bwrlwm unigryw y Maes. Ein bwriad fydd dathlu’r diwylliant arbennig yma a phopeth sydd gennym i fod yn falch ohono yma yng Ngwynedd.”

”Fel cyngor, rydym wedi cynorthwyo’r Eisteddfod i adnabod safleoedd posib, ac rydym yn falch eu bod bellach yn cyhoeddi mai safle ym Moduan fydd cartref y Brifwyl mewn cwta dwy flynedd.”

”Wrth gwrs, bydd llawer o waith i’w wneud cyn hynny, ac rydym yn edrych ymlaen at gydweithio gyda’r Eisteddfod wrth gynllunio a pharatoi yn y cyfnod rhwng rŵan a mis Awst 2021.”

Bydd cyfarfod cyntaf yn cael ei gynnal yn Ysgol Glan y Môr, Pwllheli ar ar nos Fawrth, 12 Tachwedd am 7yh.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice