Carcharu gyrrwr am achosi marwolaeth maes gwersylla

Heddlu Gogledd Cymru

Mae dyn o Fanceinion Fwyaf wedi ei garcharu am achosi marwolaeth dynes trwy yrru’n beryglus ym Methel.

Cafodd Jake Waterhouse ei ddedfrydu i wyth mlynedd a phedwar mis yn dilyn digwyddiad ar faes pebyll Rhyd-y-Galen ym mis Awst.

Bu farw Anna Roselyn Evans, mam i ddau o Aberyswyth, yn yr ysbyty o anafiadau difrifol.

Mae Waterhouse (27) o Partington, Trafford, hefyd wedi ei wahardd rhag gyrru am 12 mlynedd a phedwar mis.

Mae’r heddlu wedi condemnio Waterhouse am ei weithredoedd ”hunanol a byrbwyll”.

Llun teulu (Facebook)

Roedd Mrs Anna Evans newydd gyrraedd y gwersyll Rhyd-y-Galen gyda’i gŵr ar nos Sul 18 Awst.

Roedd Waterhouse eisoes wedi gwrthdaro ag un pabell gan achosi anaf i’r sawl oedd ynddi cyn gyrru dros y babell yr oedd Mr a Mrs Evans ynddi.

Cafodd y ddynes ei chludo i Ysbyty Gwynedd ym Mangor, ac wedyn i uned trawma arbenigol yn Ysbyty Prifysgol Brenhinol Stoke. Ni wnaeth Mrs Evans adennill ei hymwybyddiaeth a bu farw ar 27 Awst.

Methodd Waterhouse, nad oedd ganddo drwydded nag yswiriant i yrru, hefyd â darparu sampl ffurfiol o anadl tra yn nalfa’r heddlu.

Google

Dau ddiwrnod ar ôl y digwyddiad, plediodd Waterhouse yn euog i bedwar cyhuddiad, gan gynnwys achosi anaf difrifol trwy yrru’n beryglus.

Yn Llys y Goron yr Wyddgrug ddydd Mawrth, plediodd yn euog i achosi marwolaeth Mrs Evans trwy yrru’n beryglus.

Mewn datganiad, meddai llefarydd ar ran Heddlu Gogledd Cymru: ”Hoffai teulu Mrs Evans ddiolch i heddlu…am eu ymdriniaeth drylwyr o’r ymchwiliad, ac maent wedi gofyn am breifatrwydd yn ystod y cyfnod hwn.”

Dywedodd Rhingyll Dafydd Curry: ”Roedd hwn yn ddigwyddiad erchyll, lle mae gweithredoedd difeddwl unigolyn wedi mynd a bywyd person diniwed.”

”Mae colli bywyd mewn unrhyw amgylchiad yn drychineb ofnadwy i unrhyw deulu ei ddioddef, fodd bynnag yn yr achos hwn dewisodd Jake Waterhouse, a brofodd yn gadarnhaol ei fod o dan ddylanwad alcohol pan gafodd ei arestio ar y cychwyn, i yrru car o amgylch safle gwersyllfa, lle mae pobl yn disgwyl lefel da o ddiogelwch.”

”Mae ei weithredoedd hunanol, byrbwyll yn rhai dinistriol, ac mae hyn wedi cael ei adlewyrchu yn y ddedfryd a roddwyd heddiw.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice