Ymddygiad gwrthgymdeithasol: parhau patrolio Llanfairpwll

Heddlu Gogledd Cymru

Mae’r heddlu wedi gwneud cynnydd mewn ymgyrch i daclo ymddygiad gwrthgymdeithasol yn Llanfairpwll.

Mae patrolau wedi cynyddu yn dilyn pryderon gan drigolion am gynulliadau mawr yn y pentref, fandaliaeth, yfed dan oed a cham-drin sylweddau.

Rhoddwyd pedwar gorchymyn gwasgaru yn ystod y penwythnos diwethaf ac mae rhai pobl ifanc wedi cael eu stopio a’u harchwilio dan Ddeddf Camddefnydd Cyffuriau.

Yn ôl Heddlu Gogledd Cymru, mae aelodau’r cyhoedd wedi gohebu bod grwpiau o hyd at 100 yn ymgasglu gyda’i gilydd ar nos Wener ac yn ystod yr penwythnos.

Heddlu Gogledd Cymru

Mae’r clwb pel-droed Llanfairpwll wedi cael ei ddifrodi mewn cae Maes Elian ac mae tystiolaeth o yfed o dan oed a chymryd sylweddau rheoledig hefyd. Mae pobl ifanc tua 14 i 17 oed yn aros allan mor hwyr tan 3yb.

Ond ers i swyddogion fynychu cyfarfod gyda Chyngor Cymuned Llanfairpwll fis diwethaf, dim ond un galwad yn adrodd am ymddygiad gwrthgymdeithasol sydd wedi cael ei derbyn gan yr heddlu.

Meddai’r Arolygydd Dros Dro, Ian Roberts: ”Gan weithio â’n cydweithwyr yn yr heddlu gwirfoddol, mae’r tîm plismona lleol wedi ymrwymo eu hamser i batrolio ardal Llanfairpwll a llefydd cyfagos.”

”Mae gorfodaeth wastad yn opsiwn olaf gan ein bod yn ceisio ymrwymo â’r bobl ifanc er mwyn iddynt wybod am bryderon y gymuned.”

”Fel rhan o’r gwaith patrolio, mae swyddogion wedi mynd â phlant, sydd wedi bod yn ymddwyn mewn modd gwrthgymdeithasol, adref at eu rhieni.”

”Ar ôl derbyn cudd-wybodaeth mae rhai pobl ifanc wedi cael eu stopio a’u harchwilio dan Ddeddf Camddefnydd Cyffuriau. Yn ychwanegol i hyn, penwythnos diwethaf cafodd pedwar person ifanc orchymyn gwasgaru i adael yr ardal a pheidio â dychwelyd am 48 awr.”

Bydd timau yn parhau i batrolio Llanfairpwll a phentrefi cyfagos dros y penwythnos.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice