Carcharu dyn fu mewn gwrthdrawiad tra dan waharddiad

Heddlu Gogledd Cymru

Mae gyrrwr wedi’i wahardd a gafodd ddamwain gyda beic modur dyn arall wedi’i garcharu.

Plediodd Steven Sheehan o’r Bermo yn euog i gyhuddiadau yn cynnwys methu â rhoi sampl gwaed i’w ddadansoddi, gyrru ac yntau wedi’i wahardd a gyrru’n ddiofal yn dilyn gwrthdrawiad ar yr A496 gym mis Ebrill.

Roedd Sheehan wedi cymryd beic modur o weithdy heb ganiatâd y perchennog ac wedi gwrthdaro ag Audi A3 ger Talybont. Aeth ambiwlans ag ef i’r ysbyty gydag anafiadau difrifol i’w goes a’i droed.

Dedfrydwyd Sheehan i 18 wythnos yn y carchar a’i wahardd rhag gyrru am 42 mis pan ymddangosodd ger bron Llys Ynadon Caernarfon ddydd Mawrth diwethaf.

Dywedodd y Rhingyll Raymond Williams o’r Uned Plismona Ffyrdd: ”Bu Sheehan yn gwbl anufudd i’r llysoedd a oedd eisoes wedi’i wahardd rhag gyrru.”

”Er iddo gael ei anafu’n ddifrifol, dim ond lwc oedd nad oedd hwn yn wrthdrawiad traffig ffordd angheuol.”

“Rydym i gyd yn credu’n angerddol mewn dal y rhai hynny sy’n barod i beryglu eu bywydau. Gwnawn barhau i ymlid y rhai hynny sy’n achosi’r niwed mwyaf er mwyn gwneud ein ffyrdd yn fwy diogel i bawb.”

”Mae gyrwyr sydd heb drwydded ac yswiriant yn peri perygl sylweddol i ddefnyddwyr eraill y ffordd. Rydym yn gobeithio fod hyn yn anfon neges glir i bobl sy’n parhau i wawdio dedfrydau o garchar, yn hytrach na choll eu trwydded yrru.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice