Arestio dau ddyn am gyrru dan ddylanwad cyffuriau

Andrew Dixon

Mae dau ddyn wedi cael eu harestio am yrru o dan ddylanwad cyffuriau yn ystod gwiriad cyflymder ar Bont Britannia.

Yn fuan ar ôl 9yh nos Lun (7 Hydref), roedd swyddog yn cynnal gwiriadau cyflymder ar yr A55 pan welodd Audi A3 yn teithio am 88 milltir yr awr yn y parth 50 milltir yr awr i gyfeiriad y gorllewin.

Yn ôl Heddlu Gogledd Cymru, stopiodd y swyddog y car a oedd yn cynnwys dau ddyn o Weriniaeth Iwerddon.

Methodd y gyrrwr, dyn 19 oed brawf cyffuriau ar ochr y ffordd ar ôl profi’n bositif am ganabis. Cafodd ei arestio a’i gludo i’r ddalfa.

Gadawyd y teithiwr yn y car yn aros i’w ffrind ddychwelyd er mwyn iddo barhau gyda’i siwrne i Gaergybi i ddal y llong draw i Iwerddon.

Ond yn fuan cyn 2yb bore Mawrth mi wnaeth swyddog arall ddarganfod yr Audi a’r teithiwr 21 oed ym maes parcio Tesco ar Ffordd Caernarfon ym Mangor.

Methodd brawf cyffuriau ar ochr y ffordd ar ôl profi’n bositif am ganabis a hefyd am yrru heb drwydded nac yswiriant. Cafodd y Audi eu atafelu gan yr heddlu.

Cyhoeddwyd TOR (Adroddiad Trosedd Traffig) am y troseddau gyrru. Ers hynny, mae’r teithiwr wedi cael ei ryddhau o dan ymchwiliad am y drosedd o yrru o dan ddylanwad cyffuriau.

Derbyniodd y gyrrwr a gafodd ei arestio yn wreiddiol hysbysiad cosb benodedig graddedig (GFPN) o £500 am oryrru. Cafodd ei ryddhau o dan ymchwiliad am y drosedd o yrru o dan ddylanwad cyffuriau.

Dywedodd y Rhingyll Meurig Jones o’r Uned Plismona Ffyrdd: ”Roedd hyn yn daith gostus i’r ddau a bydd rhaid iddynt aros ymhellach am ganlyniadau profion pellach.’

”Tasai’r gyrrwr wedi bod yn cadw at y cyfyngiad cyflymder mwy na thebyg mi fyddai wedi cael parhau gyda’i siwrne. Yn anffodus iddo, roeddem ni yno ar yr amser iawn.”

”Mae gyrru o dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau nid yn unig yn drosedd ond hefyd yn hollol annerbyniol. Rydym wedi ymroi yn llwyr i wneud y ffyrdd yn fwy diogel i bawb a byddwn yn parhau i dargedu pobl sy’n rhoi bywydau eraill mewn peryg.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice