Gorchymyn cau carafán mewn cysylltiad â phuteindra

Heddlu Gogledd Cymru

Mae carafán statig ym Modedern wedi cael ei gau am dri mis oherwydd ei bod yn gysylltiedig â throseddu masnachu pobl a phuteindra.

Rhoddwyd caniatâd yn Llys y Goron Caernarfon i roi gorchymyn cau ar Fferm Manaw wedi cyrch gan yr heddlu yr wythnos hon. Roedd y garafan ar gau am 48 awr yn dilyn y gwarant.

Rhoddwyd tystiolaeth i’r llys gan dîm blaenoriaeth troseddau bod yr eiddo yn ymwneud â throseddau dros gyfnod hir.

Heddlu Gogledd Cymru

Dwyeddod y Ditectif Ringyll Andrew Davies: ”Mae’r gorchymyn hwn yn dangos ein bod wedi gwrando ar ofidion pobl sy’n byw yn yr ardal ac mae’n anfon neges at yr unigolion hynny sy’n dymuno cymryd rhan mewn troseddau o’r fath yn y gymuned, bod eu hymddygiad yn cael effaith ddifrifol ar y cyhoedd.”

”Byddwn yn parhau i weithredu yn erbyn pobl sy’n ymgysylltu â gweithgareddau o’r fath ac yn tarfu ar fywydau pobl eraill yn y gymuned.”

Cafodd dau ddyn a dynes eu arestio yr wythnos diwethaf mewn cysylltiad ag ymchwiliad i honiadau o gaethwasiaeth fodern. Mae’r tri wedi cael eu rhyddhau dan ymchwiliad.

Gweithredwyd y gorchymyn cau o dan Adran 79 Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014 sy’n rhoi’r grym i ynadon gyhoeddi’r gorchymyn pan fyddant yn fodlon bod y safle yn cael ei ddefnyddio mewn cysylltiad â throsedd.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice