Gwobrau Radio Cymunedol: MônFM ar rhestr fer – eto!

Mae gorsaf radio gymunedol leol MônFM wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau Radio Cymunedol cenedlaethol am yr ail flwyddyn yn olynol.

Eleni, mae’r orsaf gymunedol ar gyfer Ynys Môn a Gogledd Orllewin Cymru  wedi cyrraedd y rhestr fer mewn tri categori gwahanol, ar ôl derbyn dros 425 o gynigion gan orsafoedd o bob cornel o’r DU.

Mae’r orsaf wedi’i enwebu yn y categorïau canlynol: –

  • Lleferydd a Newyddiaduraeth – Sylw newyddion o’r penderfyniad i atal gorsaf bŵer Wylfa Newydd
  • Sioe Chwaraeon y Flwyddyn – Chwaraeon MônFM
  • Gwirfoddolwr y Flwyddyn – Gareth Joy, Pennaeth Newyddion a Chwaraeon / Cyflwynydd ‘Drive’ ar nos Wener

Dywedodd Tony Wyn Jones, cadeirydd MônFM: ”Rydym wrth ein bodd fod yr orsaf wedi cyrraedd y rhestr fer ddwy flynedd yn olynol.”

”Rydym yn dymuno pob lwc i Gareth Joy gyda’i enwebiad eleni – mae Gareth wedi gweithio mor galed i baratoi dros 600 o fwletinau ar wahân, ynghyd a aseiniadau arbennig. Fe yw’r angor ar raglen chwareon MônFM, ac mae bob amser yn sylwebydd brwd mewn gemau pêl-droed lleol.”

”Yn ddiweddar clywodd gwrandawyr ledled Ewrop ei waith gorau hyd yn hyn pan wnaethom ymdrin â’r twrnamaint pêl-droed Gemau Rhwng Ynysoedd – a ddenodd y ffigurau gwrando uchaf erioed ar gyfer MônFM.”

”Mae newyddion lleol yn rhan bwysig o’r hyn rydyn ni’n ei gyflawni ym MônFM. Rydym yn gweithio’n galed i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’n gwrandawyr bob dydd ar yr awyr ac ar gyfryngau cymdeithasol, ac rydym hefyd yn falch o weld bod tîm ‘MônFM Update’ hefyd wedi cael eu henwebu am eu gwaith caled gyda bwletinau estynedig o ataliad Wylfa Newydd.”

Ychwanegodd Gareth Joy, sydd wedi gweithio mewn gorsafoedd radio lleol yng Ngogledd Cymru ers dros ddegawd: ”Rwy’n falch iawn o’r hyn rydym wedi’i gyflawni dros y 12 mis diwethaf. Rydym wedi bod yn cynyddu ein hymrwymiad i newyddion a chwaraeon lleol – yn enwedig ers i ni lansio ein bwletinau ar yr awyr ym mis Medi y llynedd – a mae’n braf cael cydnabyddiaeth am ein gwaith gan y sector radio cymunedol.”

”Rydym pob tro yn cymeryd chwaraeon o ddifrif ar MônFM, p’un a yw’n darparu gwasanaeth canlyniadau lleol ar ddydd Sadwrn neu sylwebaeth byw i’r gemau mawr Cwpan Cymru, ac wrth gwrs, pêl-droed bythgofiadwy Gemau’r Ynysoedd.”

”Mae clybiau a gwrandawyr ledled y rhanbarth yn gwerthfawrogi’r hyn rydyn ni’n ei gyflawni – a rydym pob amser yn ymdrechu i fynd gam ymhellach er mwyn darparu gwasanaeth o safon uwch.”

Dywedodd Martin Steers, cadeirydd y gwobrau: ”Rydym nawr yn ein trydedd blwyddyn, mae’r ceisiadau’n gwella, a rydym yn gallu gweld  tystiolaeth darlledu amrywiol mae’r gorsafoedd yn ei baratoi er lles ein cymunedau.”

”Rwy’n ymfalchïo yn safon uchel, ac ansawdd y cyflwyniadau a’r hyn maent yn ei gynrychioli, sef y gwaith gwych mae ein gorsafoedd radio cymunedol yn ei wneud yn eu cymunedau. Rydym yn dymuno pob lwc i MônFM a rydymyn edrych ymlaen i gynnal seremoni’r DU yn y Barri ym mis Hydref 2019.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice