Llanfairpwll: ymddygiad gwrthgymdeithasol ar gynnydd

Heddlu Gogledd Cymru

Mae’r heddlu wedi cynyddu patrolau yn Llanfairpwll i taclo ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Mae’n dilyn pryderon gan drigolion am gynulliadau mawr yn y pentref, fandaliaeth, yfed dan oed a cham-drin sylweddau.

Yn ôl Heddlu Gogledd Cymru, mae aelodau’r cyhoedd wedi gohebu bod grwpiau o hyd at 100 yn ymgasglu gyda’i gilydd ar nos Wener ac yn ystod yr penwythnos.

Mae’r clwb pel-droed Llanfairpwll wedi cael ei ddifrodi mewn cae Maes Elian ac mae tystiolaeth o yfed o dan oed a chymryd sylweddau rheoledig hefyd. Mae pobl ifanc tua 14 i 17 oed yn aros allan mor hwyr tan 3yb.

Credir hefyd bod rhai o’r bobl ifanc yn dod o ardaloedd eraill o Ynys Mon ac o Wynedd.

Bydd swyddogion lleol yn mynd o gwmpas ardaloedd allweddol yn y pentref ar hap yn dilyn cyfarfod gyda Chyngor Cymuned Llanfairpwll.

Heddlu Gogledd Cymru

Meddai Rhingyll Ian Roberts: ”Mae ymgynnull a chymdeithasu yn rhan o fywyd pobl ifanc, serch hynny, pan mae ymddygiad person ifanc yn troi yn fater o gadw’r drefn gyhoeddus, difrod troseddol, cam-drin alcohol a chyffuriau; yn amlwg bod y troseddau hyn yn cael effaith ar safon byw preswylwyr yr ardal.”

”Fel tîm plismon rydym hefyd yn poeni am y peryg y mae’r bobl ifanc hyn yn rhoi eu hunain ynddo – yn anffodus mae ecsploetiaeth rywiol a throseddol yn beryg gwirioneddol i bobl ifanc.”

”Hoffwn awgrymu nad yw’r plant ble mae eu rhieni yn meddwl y maent, felly anogaf rieni i sicrhau eu bod yn gwybod bod eu plant yn ddiogel.”

”Rydym wedi ymrwymo i gael cymdogaethau mwy diogel ac i wneud Gogledd Cymru’r lle mwyaf diogel yn y DU.”

”Mae’n bosib y bydd y gorchymyn gwasgaru yn cael ei ddefnyddio o dan Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2014 i gael gwared â phobl o’r ardal. Bydd methu â chydymffurfio â’r amodau hyn yn rhoi’r grym i ni arestio.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice