Hwb ariannol i’r ganolfan awyrofod Eryri

Mae canolfan awyrofod yn Llanbedr wedi derbyn £500,000 o gyllid i sefydlu porth gofod.

Bydd y cyllid yn galluogi consortiwm o gwmnïau gwasanaethau gofod i gynnal ymchwil i’w gweledigaeth miliynau o bunnoedd ar gyfer canolfan newydd i’r safle ac i adeiladu achos busnes i’w gefnogi.

Bydd y cyfleusterau arfaethedig yn cynnwys cyfleusterau hyfforddiant o safon fyd-eang ar gyfer hyfforddi gofodwyr a’r sector awyr-feddygol, datblygu a lansio lloerennau a chanolfan ymwelwyr a planedariwm ynghyd â gwesty ategol.

Dywedodd Lee Paul, prif weithredwr Snowdonia Aerospace, sydd yn rhedeg y safle: ”Rydym wedi bod yn gweithio yn galed ers nifer o flynyddoedd i ddatblygu’r safle yn ganolfan rhagoriaeth ar gyfer technoleg newydd ar gyfer hedfan yn y dyfodol, yn cynnwys gweithgareddau yn gysylltiedig â’r gofod, ac mae datganiadau heddiw yn cefnogi ein gweledigaeth ar gyfer gweithgareddau ar y maes awyr yn y tymor byr a’r tymor hir.”

Bydd y prosiectau yn adeiladu ar fuddsoddiad presennol – wedi ei gyllido’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy law Llywodraeth Cymru – i wella ansawdd y llety i fusnesau ar y safle a gwella mynediad i’r maes awyr.

Mae Cyngor Gwynedd wedi croesawu’r cyhoeddiad gan Asiantaeth Ofod y DU yn ystod cynhadledd yng Nghasnewydd.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, aelod o’r cabinet dros ddatblygu’r economi: ”Mae gan Ganolfan Awyrofod Eryri’r potensial i greu nifer sylweddol o swyddi gwerth uchel ar gyfer trigolion Meirionnydd, ac rydym felly wedi gweithio’n agos gydag ystod o bartneriaid i gefnogi ei ddatblygiad.”

”Gyda chefnogaeth cyllideb y UE, mae gwaith eisoes yn mynd rhagddo i wella’r cyfleusterau presennol gan gynnig llety i denantiaid newydd a chreu swyddi newydd. Gall y gyllideb yma adeiladu ar y llwyddiant hwn yn yr hirdymor i greu cyfleuster o safon fyd-eang.”

Cyhoeddwyd hefyd yn y gynhadledd bydd y safle yn derbyn nawdd tuag at brosiect penodol i ymchwilio i ddefnyddio dronau a alluogir gan loerennau i ddarparu gofal iechyd yng nghymunedau gwledig.

Bydd y prosiect, sydd mewn cydweithrediad â Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, yn edrych ar gludo ddiffibriliwyr ar frys gan ddefnyddio dronau.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice