Gwaith yn dechrau ar unedau busnes newydd

Cyngor Ynys Môn

Bydd gwaith o adeiladu 10 uned fusnes newydd yn dechrau ar hen safle heliport yng Ngahergybi cyn diwedd mis Medi.

Mae’r Cyngor Ynys Môn wedi sicrhau £3.9 miliwn i ariannu’r datblygiad newydd ar stad ddiwydiannol Penrhos.

Bydd y datblygiad yn darparu 30,000 troedfedd sgwâr o swyddfeydd, unedau diwydiannol ysgafn a storfeydd er mwyn caniatáu busnesau i dyfu a chefnogi’r sector ynni carbon isel.

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu £ 1.6 miliwn i ariannu’r prosiect mewn menter ar y cyd â’r cyngor sir.

Dywedodd Ken Skates, Gweinidog yr Economi: ”Rydw i yn falch iawn bod gwaith ar fin dechrau ar y datblygiad hwn, fydd yn helpu i sicrhau fod seilwaith mewn lle yng Nghaergybi i alluogi busnesau deinamig i ffynnu yn y sector carbon isel.”

”Mae’r gyd-fenter yr ydym wedi’i chytuno yn arwydd pellach o’n cefnogaeth i’r sector hynod o bwysig hwn ac i ranbarth sy’n datblygu i fod yn un sydd wirioneddol yn arwain y byd fel canolfan ragoriaeth ar gyfer ynni carbon isel.”

”Bydd hefyd yn cyfrannu tuag at greu’r math o ffyniant cynhwysol a chynaliadwy yng Ngogledd Cymru yr ydym yn gweithio’n galed i’w ddatblygu drwy ein Cynllun Gweithredu Economaidd.”

Yn ôl y cyngor, mae’r prosiect yn rhan o gynlluniau ehangach i ddatblygu parth menter Ynys Môn a’r rhaglen ‘Ynys Ynni’.

Bydd yr unedau’n mynd law yn llaw ag adeiladau busnes eraill a dderbyniodd gefnogaeth yr Undeb Ewropeaidd, gan gynnwys datblygiadau busnes newydd ym Mharc Busnes Bryn Cefni yn Llangefni a Pharc Gwyddoniaeth Menai yng Ngaerwen.

Dywedodd y Cynghorydd Carwyn Jones, y deilydd portffolio ar gyfer ar gyfer prosiectau mawr: ”Ar hyn o bryd, mae nifer sylweddol o brosiectau ynni carbon isel preifat ar raddfa fawr yn cael eu datblygu ar Ynys Môn, gan gynnwys cynllun ynni llanw cyffrous Morlais.”

”Rydym hefyd yn hyderus y bydd prosiect Wylfa Newydd yn cael ei atgyfodi fel rhan o ymrwymiad llywodraeth y DU i ddatblygu cymysgedd ynni cyfoethog a chyrraedd targedau allyriadau net sero erbyn 2050.”

”Rydym yn gweithio i sicrhau fod y seilwaith angenrheidiol mewn lle er mwyn gwneud yn siŵr fod yr Ynys yn manteisio ar y cyfleoedd busnes hyn.”

Bydd y gwaith adeiladu wedi’i gwblhau a’r unedau’n barod ar gyfer busnesau erbyn haf 2020.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice