Cyhuddo dyn wedi digwyddiad ar faes gwersylla Bethel

Google

Mae dyn wedi cael ei gyhuddo o achosi anafiadau difrifol trwy yrru’n beryglus yn dilyn digwyddiad mewn maes gwersylla ger Bethel.

Cafodd pedwar gwersyllwr eu hanafu yn eu pebyll gan gerbyd yn cael ei yrru ar y safle Rhyd y Galen yn ystod oriau mân bore Llun (19 Awst).

Mae dynes yn parhau i fod mewn cyflwr difrifol yn Ysbyty Gwynedd ym Mangor. Cafodd dau ddyn a dynes arall ei rhyddhau.

Mae Jake Waterhouse, 26 oed, o Fanceinion, hefyd wedi cael ei gyhuddo o gyrru fel arall yn unol â thrwydded yrru, gyrru cerbyd modur heb yswiriant a methu â rhoi sampl anadl i’w ddadansoddi.

Fe fydd Waterhouse yn ymddangos yn llys ynadon Llandudno fore Mercher.

Mae ail ddyn wedi’i ryddhau o dan ymchwiliad, gan ddisgwyl ymholiadau pellach.

Dywedodd DCI Sion Williams: ”O ganlyniad i’r digwyddiad ysgytwol hwn, mae Gwasanaeth Erlyn y Goron wedi awdurdodi cyhuddo dyn 26 oed o ardal Manceinion.”

”Mae’r ddynes a anafwyd yn ystod y digwyddiad yn parhau mewn cyflwr difrifol yn yr ysbyty. Mae ein meddyliau a’n cefnogaeth yn parhau gyda hi a’i theulu.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice