Dynes wedi’i hanafu’n ddifrifol ar faes gwersylla

Google

Mae dynes wedi’i hanafu’n ddifrifol yn dilyn ddigwyddiad ar faes gwersylla ger Caernarfon dros nos.

Anafwyd pedwar o bobl yn eu pebyll gan gerbyd a oedd yn cael ei yrru ar y safle Rhyd y Galen ar gyrion Bethel yn oriau man fore Llun (19 Awst).

Mae dau ddyn wedi cael eu harestio a arestiwyd ar amheuaeth o yrru’n peryglus ac am yfed dan ddylanwad alcohol.

Mae’r dynes wedi’i gludo i Ysbyty Gwynedd ym Mangor, lle mae mewn cyflwr ddifrifol. Mae dynes arall a dau ddyn wedi’u rhyddhau.

Google

Dyweddod DCI Sion Williams: ”Roedd hwn yn ddigwyddiad brawychus i’r bobl hyn a ddylen fod yn teimlo’n ddiogel yn eu pebyll.”

”Mae Heddlu Gogledd Cymru yn rhoi cymorth i’r rhai a anafwyd a chydymdeimlwn â theulu’r ddynes sydd wedi cael ei hanafu.”

”Hoffwn ddiolch i’r cyhoedd sydd wedi ein helpu ond os oes unrhyw un arall â gwybodaeth a allai fod o help, cysylltwch â ni. Mae ein Huned Plismona’r Ffyrdd yn gweithio gyda ditectifs i ddeall yn union beth ddigwyddodd.”

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth am yr digwyddiad, ffoniwch 101 neu cysylltwch drwy’r sgwrs we fyw ar gwefan Heddlu Gogledd Cymru.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice