Môn-SAR yn derbyn grant gan ymddiriedaeth yr heddlu

Heddlu Gogledd Cymru

Mae’r tîm chwilio ac achub ar Ynys Môn yn fwy tebygol o gael offer arbennig i chwilio yn y nos diolch i grant oddi wrth ymddiriedaeth yr heddlu.

Cafodd Môn-SAR siec o £250 o gronfa PACT (Ymddiriedolaeth yr Heddlu a’r Gymuned) yng Ngogledd Cymru i brynu camera FLIR newydd.

Meddai llefarydd ar gyfer tîm: ”Mae camera Flir yn ddarn hanfodol o offer sydd angen arnom ni i chwilio yn y tywyllwch yn enwedig mewn coedwigoedd a mynyddoedd gan ei fod yn defnyddio technoleg sy’n canfod gwres sy’n debyg i’r rhai a ddefnyddir gan hofrenyddion yr heddlu.”

Sefydliad chwilio ac achub gwirfoddol yw Mon-SAR sy’n chwilio ac achub ar ran Heddlu Gogledd Cymru pan fydd pobl ar goll ac o bosib mewn perygl.

Ffurfiwyd y grŵp ychydig dros 3 blynedd yn ôl ac mae’r niferoedd yn tyfu oherwydd ymroddiad y gwirfoddolwyr sy’n rhoi o’i hamser nid yn unig wrth chwilio ond hefyd wrth fynychu hyfforddiant er mwyn bod yn barod i gael eu galw bob awr o’r dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.

Dyweddod PC Tracey Hughes: ”Fel aelod o dîm swyddogion chwilio’r Heddlu rydym yn gweithio’n agos gyda grwpiau chwilio ac achub gwirfoddol sy’n adnodd gwerthfawr.”

”Bydd y rhodd hwn yn cynorthwyo’r tîm i brynu’r darn hanfodol hwn o offer.”

Mae Môn-SAR yn angen mwy o arian i alluogi’r tîm i brynu’r camera sy’n costio oddeutu £1600-£2000.

Gall unrhyw berson neu fusnes sydd am helpu gysylltu â Mon-SAR drwy eu gwefan neu ar dudalen Facebook.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice