Gweithiwr cefnogol yn ennill gwobr Eisteddfod

Cyngor Ynys Môn

Mae gweithiwr cefnogol o Gyngor Ynys Môn wedi cael ei anrhydeddu gan yr Eisteddfod Genedlaethol am y defnydd o’r Gymraeg yn y gweithle.

Mae Sian Morgan wedi bod yn gweithio gyda’r gwasanaethau plant a theuluoedd ar yr ynys am bron i 15 mlynedd ac mae gan ei chydweithwyr a’i chymheiriaid feddwl mawr ohoni.

Roedd Sian yn un o chwech a gyrhaeddodd y rownd derfynol ar gyfer y wobr a chafodd ei dewis fel enillydd drwy bleidlais gyhoeddus – lle cafodd mwy na 850 o bobl ddweud eu dweud.

Derbyniodd Sian y wobr ‘Gofalu Trwy’r Gymraeg’ yn Llanrwst ddydd Mawrth diwethaf (7 Awst). Roedd y Prif Weinidog, Mark Drakeford a Chomisiynydd y Gymraeg, Aled Roberts yn bresennol yn y seremoni.

Nod y wobr yw cydnabod a dathlu gofalwyr gofal yn y maes gofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a phlentyndod sy’n darparu gofal ardderchog drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae Sian yn darparu gofal a chymorth drwy gyfrwng y Gymraeg er mwyn sicrhau bod y bobl y mae’n gofalu amdanynt yn teimlo’n gyfforddus, bod rhywun yn gwrando arnynt a bod modd iddynt gyfathrebu yn eu mamiaith.

Cafodd Sian ei henwebu ar gyfer y wobr gan ei rheolwr, Dawn Hutchinson: ”Mae Sian wedi gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau’r bobl y mae hi’n eu cefnogi ar Ynys Môn.”

”Drwy gyfathrebu gyda phobl yn eu hiaith gyntaf a defnyddio tafodiaith leol, mae Sian wedi helpu teuluoedd i deimlo bod rhywun yn eu deall ac i deimlo’n llai ynysig.”

Dywedodd Sue Evans, prif weithredwr Gofal Cymdeithasol Cymru: ”I bobl y mae’n well ganddynt siarad Cymraeg neu y mae’r Gymraeg yn iaith gyntaf iddynt, mae cael gofal a chymorth gan rywun a fedr siarad eu hiaith yn rhan bwysig o ofal ansawdd uchel sy’n sicrhau eu hurddas.”

”Gall hyd yn oed un neu ddau o eiriau yn y Gymraeg wneud gwahaniaeth anferthol i’r sawl sy’n derbyn gofal a chymorth.”

Ychwanegodd Arweinydd Cyngor Môn, Llinos Medi: ”Mae darparu gwasanaethau cyhoeddus drwy gyfrwng y Gymraeg yn hollbwysig ac yma yn Ynys Môn, rydym yn ymfalchïo o weld ein hiaith yn cael effaith mor bositif ar fywydau trigolion lleol.”

”Mae Sian wedi dangos y gall siarad Cymraeg, yn ei rôl fel gweithiwr cymdeithasol, wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau’r plant a’r teuluoedd ifanc sy’n derbyn gofal a chymorth ganddi.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice