MônFM i ymestyn ardal ddarlledu FM

Mae MônFM wedi cael caniatâd i estynnu ei ardal darleddu yn Ynys Môn a Gogledd Gwynedd.

Mae OFCOM wedi cymeradwyo cais manwl gan yr orsaf gymunedol i roid estyniad i’w ardal ddarlledu ar FM.

Bydd yn golygu y bydd yr orsaf sydd eisoes yn boblogaidd mewn rhai ardaloedd yn gallu cynnig gwasanaeth i wrandawyr ychwanegol yng Ngogledd Orllewin Cymru.

Yn ôl bwrdd yr MônFM, bydd yr hwb sylweddol yn golygu y bydd gwrandawyr a busnesau mewn llefydd fel Amlwch a pentrefi ar hyd arfordir gogledd yr ynys, a hefyd yn Nwyrain Ynys Môn, culfor Y Fenai, Bangor, Caernarfon a’r mwyafrif o ogledd Gwynedd yn derbyn signal cryf oddi fewn adeiladau ac mewn cerbydau.

Bydd yr orsaf yn gweithio’n agos gyda phartneriaid allweddol i osod dau drosglwyddydd newydd ar dir uchel.

Ynghyd â’r newyddion bod trwydded yr orsaf wedi’i hymestyn tan 2024, mae’r caniatâd i roi estyniad yn galonogol ar gyfer darparu gobaith realistig y gall yr orsaf barhau i ddatblygu ei gwasanaeth radio cymunedol, ac i fod yn fwy hunan-gynaliadwy yn ei rôl i ddarparu budd cymdeithasol i drigolion, busnesau, ac ymwelwyr â’r ardal, tra ar yr un pryd yn darparu newyddion a chwaraeon lleol, rhaglenni adloniant, bwletinau traffig a gwybodaeth digwyddiadau o’r radd flaenaf.

Dywedodd Cadeirydd dros dro MônFM, Tony Wyn Jones: ”Mae ein bwrdd yn falch iawn fod OFCOM wedi cydnabod bod angen darparu signal cyson a chryf ar draws yr ardal yr ydym yn bwriadu ei gwasanaethu gan olygu gall pawb elwa o’r wybodaeth leol, y newyddion, y gwasanaethau cymunedol, a’r adloniant rydym yn ei ddarparu.”

”Hoffem ddiolch i bawb yn siroedd Ynys Môn a Gwynedd sydd wedi rhoi cefnogaeth i’n cais – mae’n hanfodol fod yr orsaf yn gallu cefnogi gwasanaethau cyhoeddus lleol, busnesau, twristiaeth a chymunedau lleol, boed yn glybiau, grwpiau neu elusennau.”

”Rydym nawr yn edrych ymlaen at ddatblygu ein prosiect newyddiaduraeth gymunedol ar lawr gwlad fel y gallwn ddarparu platfform dibynadwy i sefydliadau cymunedol ymgysylltu â’r cyhoedd yn gyffredinol.”

Mae MônFM yn darlledu rhaglenni lleol, gan gynnwys cerddoriaeth, sgwrs, newyddion a chwaraeon, o’r stiwdios yn Llangefni. Mae’r orsaf hefyd ar gael ar-lein drwy ap ffôn symudol a’r wefan – monfm.co.uk.

Ffurfiwyd grŵp Radio Cymunedol MônFM ym mis Chwefror 2011 a fe gychwynnodd ar Ddydd Gŵyl Dewi 2012 gyda darllediad prawf ‘RSL’.

Ym mis Gorffennaf 2014, dechreuodd darlledu amser-llawn ar 102.5 FM o drosglwyddydd yng Ngwalchmai. Erbyn hyn, mae’r orsaf wedi datblygu i fod ”yr orsaf leol” ar gyfer yr Ynys a’r rhanbarth.

Mae’r tîm o wirfoddolwyr ffyddlon – rhwng 9 a 74 oed – yn parhau i frwydro yn erbyn y gwaethaf o dywydd rhewllyd y gaeaf a’r hafoedd poeth i gyrraedd y stiwdio rhwng 6yb a 10.30yh i gynnal gwasanaeth radio lleol gwerthfawr gyda sioeau brecwast o 7yb tan 10yb yn yr wythnos, ynghyd â sioeau cylchgrawn poblogaidd yn ystod y dydd a rhaglenni ‘Drivetime’.

Mae MônFM hefyd yn darlledu’n fyw o ddigwyddiadau mawr fel Sioe Môn, sylwebaethau byw o Rhyng-Gemau’r Ynysoedd, Diwrnod Bad Achub Moelfre, PhilFest a Gŵyl Cefni ymysg eraill.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae MônFM wedi cryfhau ei ymrwymiad i newyddion a chwaraeon lleol – gyda bwletinau ‘MônFM Update’ yn y prynhawn, gwasanaeth newyddion ar-lein ac adolygiad wythnosol, ‘The North West This Week’, ar nos Wener.

Mae’r orsaf hefyd yn cynhyrchu yr unig sioe chwaraeon benodol yng Ngogledd Orllewin Cymru, ‘Chwaraeon MônFM’, ar brynhawn Sadwrn yn ystod y tymor pêl-droed a rygbi. Bydd cyfres newydd y rhaglen yn cychwyn ddydd Sadwrn 17 Awst.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice