Gwrthdrawiad angheuol yn Gellilydan: terynged teulu i dynes

Llun teulu: Heddlu Gogledd Cymru

Mae’r heddlu wedi enwi dynes fu farw mewn gwrthdrawiad rhwng dau gar ger Gellilydan.

Roedd Fflur Green, 24 oed, o Drawsfynydd yn teithio mewn Renault Scenic glas a fu mewn gwrthdrawiad gyda Mitsubishi ASX glas ar yr A487 rhwng Gellilydan a Maentwrog tua 9:50pm ar nos Iau (11 Gorffennaf).

Bu farw Ms Green yn y fan a’r lle.

Mewn datganiad drwy’r heddlu, dyweddod y teulu: ”Ni all unrhyw eiriau ddisgrifio’r boen yr ydym yn dioddef o ganlyniad i golli merch, chwaer ac wyres.”

”Mae fy merch hyfryd, dawel, weithgar a thalentog wedi ei chymryd oddi wrthym yn rhy fuan. Fy angel annwyl. Mae Mam a Dad yn dy garu.”

Mae swyddogion yn parhau i apelio am dystion neu unrhyw un sydd â chamera cerbyd i ddod ymlaen.

Dywedodd y Rhingyll Raymond Williams p’r Uned Plismona Ffyrdd: ”Rydym yn estyn ein cydymdeimlad at deulu a chyfeillion Fflur yn ystod y cyfnod anodd hwn. Roedd hi’n amlwg yn ferch ifanc hoffus ac mae ei theulu nawr yn cael eu cefnogi gan swyddogion cyswllt teuluoedd.”

”Rydym yn ymwybodol o ddau gerbyd a aeth heibio i’r gwrthdrawiad ac rwyf yn awyddus i’r ddau yrrwr gysylltu â ni.”

”Rydym hefyd yn apelio ar unrhyw un a welodd y cerbydau yn teithio ar hyd yr A487 cyn y gwrthdrawiad i ddod ymlaen i’n cynorthwyo gyda’r ymchwiliad.”

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth am y gwrthdrawiad, cysylltwch â’r Uned Plismona’r Ffyrdd yn Llandygai ar 101, gan ddyfynnu rhif cyfeirnod X097501.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice