Gemau’r Ynysoedd: Môn yw ‘dewis cyntaf’ yn 2025

YMIGA

Mae Ynys Môn wedi’i gyhoeddi fel y dewis cyntaf i lwyfannu Gemau’r Ynysoedd yn 2025.

Yn ystod cyfarfod yn Gibraltar ddydd Mawrth (9 Gorffennaf), cadarnhawyd statws yr ynys gan y pwyllgor gwaith Cymdeithas Rhyngwladol Gemau’r Ynysoedd (IIGA).

Yn ôl cymdeithas gemau Ynys Môn, mae rhywfaint o waith i’w wneud o hyd cyn i Môn gael ei gadarnhau fel gwesteion swyddogol ynchwe blynedd, ond mae’r cyhoeddiad yn ”gam pwysig ymlaen” i’r pwyllgor sydd yn trefnu’r bid.

Cynhaliwyd sgyrsiau rhwng pwyllgor IIGA a phwyllgor cais 2025 yr ynys yn Gibraltar ddydd Mercher.

Dyweddod Gareth Parry, cadeirydd y pwyllgor Ynys Môn 2025: ”Y bore yma roedd yn gyfle i ni gael trafodaethau estynedig gyda’r Pwyllgor Gwaith am y camau nesaf yn ein cais.”

”Nid yw’r newyddion yma yn golygu ein bod wedi ymrwymo hyd yn hyn fel y gwesteiwyr ar gyfer 2025, ond mae gennym 12 mis bellach i ddangos i weithredwyr Gemau’r Ynysoedd a’r teulu estynedig ein bod yn gallu cynnal y gemau hyn.”

”Y cam nesaf i ni nawr fydd archwiliad swyddogol o lety a’n cyfleusterau chwaraeon yr hydref hwn, ac os byddwn yn llwyddo hefo’r cam hwnnw yna byddwn yn cynhyrchu ein dogfen gynnig derfynol ym mis Mawrth y flwyddyn nesaf, cyn cyflwyno ein cais i yr ynysoedd yn Guernsey yr haf nesaf.”

”Rwy’n credu’n wirioneddol ar ôl cael twrnamaint pêl-droed llwyddiannus yn ddiweddar ar yr ynys maent wedi ein helpu i sicrhau statws fel gwesteion dewisol ar gyfer 2025, ond ar ôl dweud hynny ac ar ôl trafodaethau’r bore yma mae gennym lawer o waith i’w wneud o hyd ar yr ynys i’n cael ni dros y llinell.”

”Bydd angen i bawb ar yr ynys gymryd rhan a chefnogi ni dros y 12 mis nesaf er mwyn sicrhau ein bod yn cael hyn dros y llinell.”

Mae Gemau Ynysoedd 2019 yn cael eu cynnal yn Gibraltar tan nos Wener. Mae tîm Ynys Môn wedi ennill dwy fedal efydd mewn athletau yn ystod yr wythnos.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice