Cadeirydd cyngor yn codi £10k at hosbis

Cyngor Ynys Môn

Mae blwyddyn o godi arian gan Gadeirydd Cyngor Ynys Môn wedi codi dros £10,000 at hosbis newydd.

Roedd y Cynghorydd Dylan Rees, a enwebodd Hosbis Dewi Sant fel elusen y Cadeirydd am 2018-19, yn awyddus i gefnogi prosiect gofal hosbis gyntaf ym gyntaf Môn ar ôl gweld y gwaith y mae’r hosbis yn Llandudno a’r gwasanaeth Hospice at Home yn ei wneud.

Bydd cynlluniau uchelgeisiol yr elusen yn gweld is-uned sydd i’w lleoli o fewn Ysbyty Penrhos Stanley, Caergybi yn cael ei chreu.

Mae’r prosiect yn mynd drwy broses caffael y GIG ar hyn o bryd ac mae allan i dendr gyda chontractwyr yn awr tan ddiwedd Gorffennaf.

Bydd yr holl arian a godir at yr hosbis newydd yn mynd tuag at y costau adeiladu a staffio i sicrhau y gellir rhoi’r safon uchaf o ofal cleifion mewnol i gleifion mewn amgylchedd sy’n ddiogel ac fel cartref o gartref.

Cafodd cyfanswm y Cynghorydd Rees o £10,502 ei godi drwy amryw o weithgareddau, yn cynnwys casgliad yng ngwasanaeth dinesig y Cadeirydd, y derbyniadau o’r cyngerdd elusennol yn Ysgol Gyfun Llangefni a’r daith gerdded noddedig 12 diwrnod o amgylch llwybr 130 milltir o hyd arfordir Môn.

Meddai’r Mr Rees: ”Bu hi’n fraint codi arian at yr achos teilwng iawn hwn a bydd sefydlu’r is-uned pedwar gwely newydd yn Ysbyty Penrhos Stanley yn arwain at greu cyfleuster y mae’i fawr angen ar yr ynys.”

”Roedd y daith gerdded yn brofiad gwych gan fod llwybr yr arfordir yn dod o fewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) ddynodedig sy’n ymestyn dros 95% o’r arfordir.”

”Roedd rhai o’r golygfeydd yn wirioneddol ysblennydd ac mae’n amlwg pam y mae’r llwybr yn rhan mor hanfodol o dwristiaeth Ynys Môn.”

”Fy niolch i bawb a ymunodd â mi ar hyd y ffordd, yn arbennig y selogion ymroddedig a gyd-deithiodd â mi ar y cymal olaf dros fynydd twr yn ystod Storm Hannah!”

Dwyeddod Trystan Pritchard, prif weithredwr Hosbis Dewi Sant: ”Rydym yn ddiolchgar iawn i Dylan Rees am ei holl gefnogaeth wrth godi ymwybyddiaeth o’n cynllun i agor hosbis gyntaf erioed Ynys Môn ac am y cyfanswm enfawr o arian y mae wedi’i godi.”

”Mae wedi gweithio’n ddiflino ar amryw o wahanol ddigwyddiadau a mentrau ac mae’i ymdrechion ar ein rhan wedi mynd ymhell tuag at sicrhau, yr ydym yn hyderus, y bydd cymunedau Ynys Môn yn cefnogi’r achos lleol hwn.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice