Cyngor Môn: prif weithredwr yn cyhoeddi ei ymddeoliad

Cyngor Ynys Môn

Mae prif weithredwr Cyngor Ynys Môn wedi cyhoeddi ei fod yn bwriadu ymddeol ym mis Hydref.

Mae Dr Gwynne Jones wedi bod yn y swydd ers mis mehefin 2015. Rhoddodd wybod i aelodau’r panel penodi ar dydd Llun (1 Gorffennaf) a bydd y broses o benodi ei olynydd yn cychwyn cyn bo hir.

Dywedodd Dr Jones: ”Mae’r penderfyniad ‘ma wedi bod yn un anodd i mi yn bersonol, gan fy mod wedi mwynhau’r rôl yn ofnadwy.”

”Cefais fy ngeni a’m magu ar Ynys Môn ac mae wedi bod yn fraint cael gwneud cyfraniad at fywydau ei thrigolion. Rwyf wedi penderfynu, fodd bynnag, bod yr amser yn iawn bellach i mi ymddeol.”

”Mae llywodraeth leol yn dal i wynebu heriau sylweddol yn y cyfnod yma o lymder. Rwyf wedi bod yn ffodus o gael tîm o staff hynod ymroddedig a phroffesiynol o’m cwmpas; ac aelodau etholedig sydd wedi rhoi eu ffydd a’u cefnogaeth ynddo i.”

”Wrth gwrs, cafwyd cyfnodau heriol, ond rydym wedi cyflawni llawer er gwaethaf gweld ein cyllidebau yn lleihau flwyddyn ar ôl blwyddyn. Byddaf yn sicr yn edrych yn ôl ar fy amser yma gyda hoffter a balchder.”

Cyn iddo gael ei benodi fel prif weithredwr, fe dreuliodd dair blynedd fel cyfarwyddwr dysgu Gydol Oes y cyngor sir.

Cyn ymuno gyda’r cyngor ym mis Ebrill 2012, bu’n gweithio fel prif weithredwr Cynnal – yr asiantaeth cefnogi cwricwlwm a TGC sydd yn gweithio ar draws Môn a Gwynedd.

Bu hefyd yn gwasanaethu fel pennaeth ysgolion yng Nghyngor Gwynedd rhwng 2003 a 2006.

Yn ôl arweinydd y cyngor, Llinos Medi, bydd Dr Jones ”yn gadael yr awdurdod ar sail llawer mwy cadarn”.

Ychwanegodd: ”Yn ystod ei gyfnod fel ein Prif Weithredwr, mae Gwynne wedi dangos ei weledigaeth, brwdfrydedd ac ymroddiad llwyr.”

”Mae hyn wedi ei adlewyrchu yn y cynnydd a wnaed wrth drawsnewid gwasanaethau cyhoeddus allweddol a’r nifer o adroddiadau cadarnhaol a gyhoeddwyd gan ein rheoleiddwyr dros y blynyddoedd diwethaf.”

”Bydd yn gadael ei swydd yn hwyrach eleni gyda’n dymuniadau gorau…rwy’n sicr fy mod yn siarad ar ran holl aelodau etholedig y Cyngor Sir wrth ddymuno’n dda iddo ar ei ymddeoliad.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice